วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประเดิมปีนี้ 400 แห่งทั่วประเทศ พพ.ติวเข้มโรงพยาบาลสีเขียว อบรมบุคลากรลดใช้พลังงาน

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า พพ.จะเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล โดยจะเป็นการสร้างเครือข่ายในการสนับสนุนและเกื้อกูลกันในกลุ่มโรงพยาบาล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงาน และการพัฒนาแนวคิดในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆที่เอื้อต่อการให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital) ซึ่ง พพ.จะใช้กระบวนการฝึกอบรมบุคลากรด้านพลังงานในกลุ่มวิศวกรและช่างเทคนิคแต่ละโรงพยาบาล ให้รู้จักบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานในโรงพยาบาล พร้อมกับรณรงค์ด้านจิตสำนึกควบคู่ไปด้วย

นายประมวลกล่าวว่า ในปีนี้ พพ.มีเป้าหมายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลดังกล่าว จำนวน 2 หลักสูตร จากสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ได้แก่ หลักสูตรฝึกอบรมทีมบริหารระบบการจัดการในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดยมีเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรจากโรงพยาบาลจำนวน 360 คน จากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 200 แห่ง จากจำนวน 1,322 แห่ง และหลักสูตรที่จัดทำขึ้นใหม่ สำหรับฝึกอบรมบุคลากรจากโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก (ขนาดจำนวนเตียงไม่เกิน 200 เตียง) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 360 คน จากโรงพยาบาลขนาดกลางและเล็ก จำนวน 200 แห่ง จาก 736 แห่ง

“โครงการดังกล่าว พพ.ได้เน้นการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม จะมีทักษะในการวางแผนการขับเคลื่อนระบบการจัดการพลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงพยาบาลอย่างเหมาะสม กับลักษณะงานและวัฒนธรรมองค์กรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง และเชื่อว่าจะสามารถสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงาน ในอาคารโรงพยาบาล จะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานและการพัฒนาแนวคิดต่อยอด ระหว่างกันในแต่ละโรงพยาบาลที่ได้เข้าร่วมโครงการ จะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานในกลุ่มอาคารอย่างยั่งยืน และ พพ.จะทยอยดำเนินโครงการฯ ไปยังหน่วยงานของภาครัฐที่ใช้พลังงานจำนวนมากๆ ต่อปีในระยะยาว”.

นายประมวล จันทร์พงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เผย พพ.จะเร่งดำเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารประเภทโรงพยาบาล 17 มิ.ย. 2557 03:36 17 มิ.ย. 2557 03:37 ไทยรัฐ