วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“เวียดนาม” ดาวรุ่งแห่ง “เออีซี” แนะผู้ผลิตอาหารลุยเจาะกลุ่มลูกค้าไฮโซด่วน

เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม ในกลุ่มชนชั้นกลางถึงไฮโซ นิยมซื้อสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร หลังจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สถาบันอาหารเตือนผู้ผลิต เน้นคุณภาพ มาตรฐานให้ได้คุณภาพตลอดเวลา เพื่อลดปัญหาการแข่งขันการตัดราคาจากคู่แข่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันอาหารได้จัดทำรายงานพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในหัวข้อเรื่อง “พฤติกรรมและอำนาจซื้อที่กำลังเปลี่ยนแปลงของเวียดนาม” โดยผลการศึกษา พบว่ามีการคาดการณ์โดยบริษัท Boston consulting group สาขาเวียดนาม ว่าระหว่างปี 2556-2563 ชนชั้นกลางและคนที่ร่ำรวย หรือชาวไฮโซ ในเวียดนาม จะเพิ่มขึ้นจาก 12 ล้านคน เป็น 33 ล้านคน จากจำนวนประชากรทั้งหมด 90 ล้านคน

ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวระบุว่า ผู้บริโภคชนชั้นกลางกลุ่มนี้ ซึ่งมีรายได้ต่อเดือน 15 ล้านด่องขึ้นไป หรือประมาณ เดือนละ 21,327 บาท ไม่ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังกระจายตัวอาศัยอยู่ในพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากโฮจิมินห์และฮานอย ผลการศึกษายังคาดว่า ในปี 2563 รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ของคนเวียดนามจะเพิ่มขึ้นจาก 1,400 เหรียญสหรัฐฯเป็น 3,400 เหรียญฯ และผู้บริโภคชาวเวียดนาม เป็นกลุ่มที่มีโอกาสเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มากกว่าชนชั้นกลางในจีน อินเดีย อินโดนีเซีย

ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคกลุ่มนี้ 80% นิยม ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มาร์เกต ในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ แต่ตลาดแบบดั้งเดิม และค้าปลีกสมัยใหม่ จะยังคงแข่งขันช่วงชิงลูกค้าอย่างต่อเนื่องไปได้อีกหลายปี และผู้บริโภคกลุ่มนี้มีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสูง ซึ่งเปิดโอกาสให้กับสินค้าแบรนด์ระดับไฮเอนด์หรือราคาแพง เพราะอัตราการเติบโต เศรษฐกิจของเวียดนามมีการเติบโตอย่างโดดเด่น จากอัตราการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เฉลี่ย 7% ต่อปี และการใช้จ่ายของประชาชนก็มีอัตราเติบโต 20% ต่อปี และมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ปีละ 19% หรือมีมูลค่าตลาด 95,000 ล้านเหรียญฯ

ผลการศึกษาระบุอีกว่า ตลาดสินค้าระดับกลางถึงระดับบน และตลาดสินค้าฟุ่มเฟือยในเวียดนาม มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ อาทิ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และจังหวัดที่เป็นหัวเมืองขนาดใหญ่ อาทิ จังหวัด ดงไน่, ดานัง ซึ่งผู้บริโภคมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแบบสังคมเมืองมากขึ้น

สำหรับสินค้าอาหาร จากการสำรวจธุรกิจสมัยใหม่ในโฮจิมินห์และฮานอย โดยสถาบันอาหาร เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารหลายๆ ชนิดต่างมีการเสนอส่วนลด ของแถม เพิ่มปริมาณบรรจุ และการขายคู่ในราคาพิเศษในรูปแบบต่างๆ มากมาย ทั้งขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวเวียดนามที่นิยมซื้อสินค้าที่มีส่วนลดและโปรโมชั่นต่างๆ

นอกจากนี้ จากการสำรวจความคิดเห็นนักธุรกิจไทยในเวียดนาม ได้ให้มุมมองว่าสินค้าอาหารของไทย ในตลาดเวียดนาม ยังมีโอกาสอีกมาก เนื่องจากชาวเวียดนาม เชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าไทยอยู่แล้ว เพราะภาพลักษณ์ในฐานะผู้นำในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากลได้รับการยอมรับจากตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป ถือเป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบในการแนะนำสินค้าจากประเทศไทย เข้าสู่เวียดนาม แต่ในระยะยาว ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคให้มาก เพราะมีความแตกต่างจากผู้บริโภคในประเทศไทย โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของสินค้าไทยบางอย่าง เมื่อมาทำตลาดที่เวียดนามก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมกับค่านิยมของผู้บริโภคเวียดนาม

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในเรื่องการแข่งขันด้านราคาและกลยุทธ์ เรื่องการทำตลาดของสินค้าไทยในแต่ละช่วงเวลาแล้ว พบว่ายังต้องเร่งสร้างแบรนด์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตต้องมีความซื่อสัตย์และรักษาคุณภาพของสินค้าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เพื่อให้สินค้าอาหารของไทย ไม่ต้องแข่งขันในสงครามราคาที่รุนแรง

ผลการสำรวจดังกล่าว ยังได้สอดคล้องกับงานวิจัยของหน่วยงาน ที่ทำการเก็บรวบรวมสถิติ ของรัฐบาล เวียดนาม ซึ่งได้สำรวจผู้บริโภค 1,500 คน พบว่าชาวเวียดนามมีความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้า โดย 55% ที่ตอบแบบสอบถาม จะใช้เวลาอย่างมาก ในการศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์สินค้ามาก่อน ที่จะไปที่ร้านซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกที่อยู่ที่ 43% และเมื่อผู้บริโภคไปถึงจุดขาย 62% ก็จะอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกที่อยู่ที่ 41% ขณะที่ประเด็นความกังวลเรื่องความปลอดภัยอาหาร กลายเป็นเรื่องที่คนเวียดนามให้ความสำคัญอย่างมาก โดย 75% ระบุว่ามีความ กังวลเรื่องสารปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม และ 90% ให้ความสนใจเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีสรรพคุณทางยาและเพื่อสุขภาพ ขณะที่ 67% ระบุว่า มีความภักดีต่อแบรนด์สินค้ามากขึ้น เมื่อตัดสินใจเลือกซื้อไปทดลองใช้ได้ระยะหนึ่งก็จะเลือกซื้อตลอดไป.

เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคชาวเวียดนาม ในกลุ่มชนชั้นกลางถึงไฮโซ นิยมซื้อสินค้าจากประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มอาหาร หลังจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 17 มิ.ย. 2557 03:34 17 มิ.ย. 2557 03:34 ไทยรัฐ