วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งกรรมการถกเกณฑ์ออกใบรับรองแพทย์ 3 โรคร้ายไม่ให้ใบขับขี่

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปการปรับเงื่อนไขใบรับรองตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอใบขับขี่รถยนต์ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 3 ฝ่าย โดยมีนายวัฒนา พัทรชนม์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน เพื่อหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 30 วัน จากนั้นจึงจะจัดทำแนวปฏิบัติ คาดใช้เวลาอีก 1-2 เดือน “เรื่องนี้ไม่ใช่ทำได้ง่ายๆ ต้องคำนึงว่าจะเพิ่มภาระประชาชนด้วยหรือไม่ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพราะการตรวจสอบโรคกับการกำหนดว่ามีความสามารถขับรถได้หรือไม่ อยู่ที่การพิจารณาของแพทย์ รวมทั้งต้องหาทางทำให้ผู้ขับขี่ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและมีจิตสำนึกด้วย”

พล.อ.ต.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า ได้เสนอกลุ่มโรคที่ต้องควบคุมก่อนขอใบขับขี่คือ หัวใจ เบาหวานขั้นรุนแรง และลมชัก เพราะผลการศึกษาในสหรัฐฯและยุโรปพบว่า สาเหตุเกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับแรกมาจากเมาสุรา รองลงมาเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคลมชัก ซึ่งใกล้เคียงกับไทย โดยผู้ป่วยโรคลมชักในไทยมีอยู่ 2-4% ของพลเมือง 65 ล้านคน หรือราว 1.2-2.4 ล้านคน ในจำนวนนี้คาดมีหลายแสนคนที่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ถือว่ามีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนน “ใน 30 วันต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน แต่อาจนำไปสู่การปฏิบัติได้ยาก จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงและกฎระเบียบกรมการขนส่งทางบก แต่ระหว่างที่รอการประกาศเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ได้เสนอให้จัดทำโครงการเซฟตี ไดรเวอร์ เชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะส่งพนักงานขับรถตรวจโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อการขับรถ และมีใบรับรองให้ ถ้าพบเป็นโรคต้องห้าม จะได้รักษาทันท่วงที”.

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับตัวแทนแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปการปรับเงื่อนไขใบรับรองตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอใบขับขี่รถยนต์ 17 มิ.ย. 2557 03:19 17 มิ.ย. 2557 03:19 ไทยรัฐ