วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผุดยุทธศาสตร์หนุนเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าผู้นำผลิต-การค้าในอาเซียนปี 63

นางมาลี โชคล้ำเลิศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนภายในปี 2563 โดยจะผลักดันมูลค่าให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 10% จากปัจจุบันที่มีประมาณ 3,100 ล้านบาท และจะพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์รายการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น นอกจากข้าว ผัก ผลไม้ ชา รวมทั้งจะผลักดันให้มีการบริโภคทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ตั้งเป้าทำงานตั้งแต่ปี 2557-2559 โดยยุทธศาสตร์แรกเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาด โดยจะพัฒนาผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์ให้มากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาฐานข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อใช้วางแผนการตลาดเชิงรุก

ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 3 เน้นขยายตลาดสินค้าอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะนำผู้ผลิตเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 จะเน้นสร้างความหลากหลายของสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาสินค้าอินทรีย์รายการใหม่ๆ เช่น ชา กาแฟ ฝ้าย ผ้าฝ้าย ที่นำไปใช้ทำเสื้อผ้าเด็กอ่อน และสินค้าบริการ เช่น ธุรกิจสปา ร้านอาหาร เครื่องสำอาง เป็นต้น โดยล่าสุดกำลังร่วมมือกับเอสแอนด์พี บรรจุเมนูอาหารออร์แกนิก เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนเชิงนโยบาย เพื่อให้มีผู้ผลิตและทำสินค้าอินทรีย์เพิ่มขึ้น โดยจะเสนอให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนด้านภาษีและด้านการเงิน “ถ้าผลักดันการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มากขึ้น นอกจากสร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว ยังจะช่วยลดการนำเข้ายาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีด้วย โดยปัจจุบันไทยนำเข้ายาปราบศัตรูพืชปีละ 19,000 ล้านบาท และปุ๋ยเคมี 80,000 ล้านบาท”.

กระทรวงพาณิชย์จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยตั้งเป้าผลักดันให้ไทยเป็นผู้นำการค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียนภายในปี 2563 17 มิ.ย. 2557 03:13 17 มิ.ย. 2557 03:13 ไทยรัฐ