วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.ขอสังคมอย่าตระหนก ชี้ ผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าวกวาดล้าง'เขมร'

คสช. ขออย่าตระหนก ชี้ ผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าว จนท.จ่อใช้ความรุนแรงกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ขอผู้ประกอบการ-นายจ้าง อย่าวิตก ให้จัดระเบียบทำบัญชีรายชื่อควบคุมดูแลไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป

วันที่ 16 มิ.ย. พ.อ.วินธัย สุวารี ทีมโฆษก คสช. ระบุ ขณะนี้อาจมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีพยายามปล่อยข่าว ในลักษณะสร้างความสับสนให้สังคมเกิดความตื่นตระหนก หรือสร้างความหวาดระแวงให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เช่นว่า จะมี จนท.ทหารไปกวาดล้างด้วยการใช้กำลังที่รุนแรง กับแรงงานต่างด้าวทุกสัญชาตินั้น ยืนยันไม่เป็นความจริง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการสร้างกระแสข่าวลือ  
          
ขอยืนยันซ้ำอีกครั้งว่า คสช. ยังไม่มีนโยบายในการใช้มาตรการบังคับในเรื่องเกี่ยวกับแรงงานในช่วงนี้ ด้วยสภาพความเป็นจริง ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องขาดแคลนแรงงาน ขอให้ผู้ประกอบการ หรือนายจ้างไม่ต้องวิตกกังวล ยังคงสามารถให้แรงงานฯ ทำงานได้ตามปกติ หรืออาจสามารถเรียกแรงงานกลับมาทำงานได้ เพียงขอให้มีการจัดทำบัญชีรายชื่อไว้ เพื่อควบคุมกำกับดูแลให้เรียบร้อย เพื่อให้ในโอกาสต่อไป ทางราชการ โดยกระทรวงแรงงาน จะค่อยๆ ไปดำเนินการทางด้านธุรการต่างๆ เพื่อให้การควบคุมดูแลแรงงานฯ มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในแบบที่ควรจะเป็น เพื่อสอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป แบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป ในภายหลัง

          
ส่วนการดำเนินงานในระดับนโยบายการจัดการแรงงานต่างด้าว ของคณะกรรมการฯนั้น ยังอยู่ในช่วงของการพิจารณาแนวทาง ในการบริหารจัดการปัญหาในเชิงระยะยาว เพื่อให้มีการจัดระเบียบเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธรรมชาติ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความสมดุล และเป็นผลบวก ทั้งกับตัวแรงงานต่างด้าว ทั้งในเรื่องสิทธิและสวัสดิภาพ กับการบริหารงานด้านความมั่นคงของรัฐ

คสช. ขออย่าตระหนก ชี้ ผู้ไม่หวังดี ปล่อยข่าว จนท.จ่อใช้ความรุนแรงกวาดล้างแรงงานต่างด้าว ขอผู้ประกอบการ-นายจ้าง อย่าวิตก ให้จัดระเบียบทำบัญชีรายชื่อควบคุมดูแลไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป 16 มิ.ย. 2557 17:50 16 มิ.ย. 2557 18:17 ไทยรัฐ