วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขน 'เด็กอาชีวะ' ช่วยชุมชน ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวเชียงราย

ขน 'เด็กอาชีวะ' ช่วยชุมชน ได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวเชียงราย

  • Share:

สช.นำเด็กอาชีวะ 300 คน ช่วยสร้างแทงก์น้ำ-ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ชุมชน และโรงเรียน จ.เชียงราย หลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 57 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศ ได้สำรวจสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จ.เชียงราย พบว่า ยังมีโรงเรียนของรัฐที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ คือ โรงเรียนห้วยส้านยาวพิทยา อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เนื่องจากกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม น้ำใช้ เพราะประปาชุมชนได้รับความเสียหาย

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสมาคมฯ จึงได้นำนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ 7 แห่ง รวม 300 คน เข้าไปช่วยก่อสร้างแทงก์น้ำ ตลอดจนซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนและชุมชน

ดร.บัณฑิตย์ กล่าวว่า สำหรับโรงเรียนเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวใน จ.เชียงราย จำนวน 9 แห่งนั้น ที่ผ่านมา สช.ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแล้ว โดยกรณีที่ได้รับความเสียหายมาก ให้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวไปพลางก่อน และ สช.ได้เสนอของบประมาณจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4.6 ล้านบาท เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสถานศึกษาเอกชนทั้ง 9 แห่งแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ คสช.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้