วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ทุ่มงบ 850 ล้าน บ. ดัน 'ตลาดเกษตรอินทรีย์' ไทย

สนช.มั่นใจ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโต เผยงบสนับสนุน 850 ล้านบาท ผลักดันลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์กว่า 65 โครงการ...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 57 นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันตลาดผู้บริโภคทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น ที่มีกระแสตอบรับค่อนข้างดี ซึ่งไทยได้เปรียบด้านแหล่งวัตถุดิบ ทำให้โอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยมีสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สนช.เห็นโอกาสและแนวโน้มการเติบโตของตลาดเกษตรอินทรีย์ในตลาดโลก จึงได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมไปแล้วกว่า 65 โครงการ ทั้งด้านการผลิต ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน และรูปแบบธุรกิจใหม่ รวมเงินสนับสนุนกว่า 850 ล้านบาท ซึ่ง สนช. หวังว่าธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมต่อไป.

สนช.มั่นใจ ธุรกิจเกษตรอินทรีย์มีแนวโน้มเติบโต เผยงบสนับสนุน 850 ล้านบาท ผลักดันลงทุนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์กว่า 65 โครงการ... 16 มิ.ย. 2557 15:54 16 มิ.ย. 2557 16:17 ไทยรัฐ