วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ส.-สพฐ.จับมือเปิด 'ห้องอุ่นใจ' สร้างภูมิคุ้มกันเด็กห่างไกลยาเสพติด

ป.ป.ส.-สพฐ.จับมือเปิด 'ห้องอุ่นใจ' สร้างภูมิคุ้มกันเด็กห่างไกลยาเสพติด

  • Share:

ป.ป.ส.จับมือ สพฐ. เปิด "ห้องอุ่นใจ" ตั้ง "กองลูกเสือต้านยาเสพติด" เฝ้าระวังภัย สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในโรงเรียนใกล้พื้นที่ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด 50 แห่งทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 57 ที่โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด "ห้องอุ่นใจ" และมอบ "ธงลูกเสือต้านยาเสพติด" ให้กับกองลูกเสือต้านยาเสพติดของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และโรงเรียนในกลุ่มอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนสีกันวัฒนานันอุปถัมภ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย และ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ซึ่งทั้ง 5 โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณโดยรอบของ "ชุมชนสะพานปูน" ซึ่งเป็นชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด 1 ใน 5 ของกรุงเทพมหานคร

พล.ต.อ.พงศพัศ กล่าวว่า เยาวชนเป็นประชากรกลุ่มสำคัญที่ได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติด โดยในปี 2556 เยาวชนอายุระหว่าง 12-15 ปี ถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 25 สำนักงาน ป.ป.ส. จึงให้ความสำคัญกับการ "สร้างภูมิคุ้มกัน" ให้กับเยาวชนกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1-ม.3 ของทุกโรงเรียนทั่วประเทศ โดย "ห้องอุ่นใจ" และ "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด" ที่จัดให้มีขึ้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้การเฝ้าระวังและดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ทั้งนี้ "ห้องอุ่นใจ" จะเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง นักเรียน ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มาร่วมพูดคุย พบปะ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติด หรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปในเรื่องที่ไม่ถูกต้องอื่นๆ ส่วน "กองลูกเสือต้านภัย ยาเสพติด" ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้เปิดหลักสูตรอบรมให้นั้น ก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็น "สายตรวจอุ่นใจในโรงเรียน" เพื่อเฝ้าระวังและสอดส่องดูแล ทั้งพื้นที่เสี่ยงและจุดเสี่ยงต่างๆ ในโรงเรียน รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งนับเป็นปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง

สำหรับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ "ชุมชนเฝ้าระวังสูงสุด" 33 จังหวัดทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. และ สพฐ.ได้ร่วมกันจัดทำ "ห้องอุ่นใจ" และ "กองลูกเสือต้านยาเสพติด" ขึ้นในโรงเรียนต่างๆ อีก 49 แห่ง ซึ่งจะช่วยให้การสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1-ม.3 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานภาคีต่างๆ ที่จะได้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนให้ใกล้ชิดมากขึ้น อันจะส่งผลให้การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 12-15 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดลดลงด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้