วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัด สธ.มั่นใจ โรงพยาบาลใน 14 จังหวัดใต้ พร้อมให้บริการแม้ไฟดับ

ปลัด สธ.กำชับหน่วยงาน 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมรับมือเหตุระบบส่งไฟฟ้าขัดข้อง มั่นใจมีระบบไฟฟ้าสำรองไม่กระทบการให้บริการ...

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 57 นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากที่กระทรวงพลังงาน ประกาศเตือนให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อม เนื่องจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีแผนการหยุดจ่ายก๊าซธรรมขาติ ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย แห่งที่ A18 เพื่อติดตั้งแท่นอุปกรณ์ขยายกำลังส่ง ระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. ถึง 10 ก.ค. 2557 เป็นเวลา 28 วัน อาจส่งผลให้โรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ต้องหยุดเดินเครื่องหากเกิดเหตุขัดข้องกับระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริการของโรงพยาบาลได้นั้น จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานโรงพยาบาลได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าว

"เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อการให้บริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย กระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับหน่วยงานในสังกัด ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด มีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 153 แห่ง เป็นโรงพยาบาลศูนย์ 6 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 13 แห่ง และโรงพยาบาลชุมชน 134 แห่ง เตรียมแผนรับมือ โดยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำรองไฟฟ้า สำรวจระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาล หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้เพียงพอ ให้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และให้มีการทดลองเดินเครื่องให้พร้อมใช้งานทันที โดยเฉพาะหน่วยบริการที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หอผู้ป่วยใน ตู้เก็บรักษาเลือด-วัคซีน คลังยาและเวชภัณฑ์ เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ได้กำชับให้โรงพยาบาลทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงพลังงาน เช่น ปิดไฟในบริเวณที่ไม่ใช้งาน หรือให้เปิดเฉพาะบริเวณที่จำเป็นเท่านั้น ควรปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่ 26 องศาเซลเซียส หรือปิดในช่วงเวลา 18.30-22.30 น. ซึ่งเป็นช่วงมีการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของวันในพื้นที่ภาคใต้ ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ให้ใช้งาน

ทั้งนี้ ได้ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 11 และเขตที่ 12 ที่ดูแลรับผิดชอบการสนับสนุนหน่วยงาน และสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเข้าไปแก้ไขปัญหาหากโรงพยาบาลในสังกัด ได้รับผลกระทบดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง.

ปลัด สธ.กำชับหน่วยงาน 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมรับมือเหตุระบบส่งไฟฟ้าขัดข้อง มั่นใจมีระบบไฟฟ้าสำรอง ไม่กระทบการให้บริการ... 16 มิ.ย. 2557 15:28 16 มิ.ย. 2557 16:12 ไทยรัฐ