วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พม.ลุยจัดโครงการ 'ธนานุเคราะห์พบประชาชน'

พม.ลุยจัดโครงการ 'ธนานุเคราะห์พบประชาชน'

  • Share:

สำนักงานธนานุเคราะห์ จัดโครงการธนานุเคราะห์พบประชาชน ปล่อยขบวนคาราวานประชาสัมพันธ์ภารกิจ หวังสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน...

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 มิ.ย. 57 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ จัดโครงการธนานุเคราะห์พบประชาชน โดยมีการปล่อยขบวนคาราวานรถประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานธนานุเคราะห์แก่ประชาชน ซึ่งมี นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดงาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

โดยนางญาณี กล่าวว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ หน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2498 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 59 ปี เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้านการรับจำนำ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าขาดแคลนเงินใช้ในการดำรงชีพและการประกอบอาชีพ โดยนำทรัพย์สินมาจำนำเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ และเป็นการตรึงระดับอัตราดอกเบี้ยรับจำนำ มิให้โรงรับจำนำเอกชนเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากประชาชนผู้ใช้บริการเกินอัตราที่กฎหมาย (พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ) กำหนด

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำของรัฐ) ได้จัดโครงการ "ธนานุเคราะห์พบประชาชน" ขึ้นมา ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านต่างๆ ของสถานธนานุเคราะห์ ให้ประชาชนได้ทราบมากยิ่งขึ้น และเป็นการหาลูกค้ารายใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการสถานธนานุเคราะห์ ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรม การปล่อยขบวนคาราวานรถประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ทำการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งแจกใบปลิวและของที่ระลึกให้แก่ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ทุกเขตที่ตั้งของสถานธนานุเคราะห์ทุกแห่งทั่วทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานธนานุเคราะห์ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์กรที่ยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ตลอดไป" นางญาณี กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้