วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กรมส่งเสริมฯตั้งรับเออีซี

กรมส่งเสริมฯตั้งรับเออีซี

โดย ชมชื่น ชูช่อ
17 มิ.ย. 2557 05:01 น.
  • Share:

ปฏิเสธไม่ได้ ต้องยอมรับและต้องเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่จะตามมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ที่จะเกิดขึ้นในวันสิ้นปี 2558
ธุรกิจด่านหน้าที่จะได้รับผลกระทบ คือ วิสาหกิจชุมชนระดับชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดน ล้วนแต่เป็นวิสาหกิจของผู้ประกอบการรายเล็ก ต้องเจอทั้งปัญหาการเคลื่อนไหวแรงงาน ที่จะมีการโยกย้ายหางานอื่นที่ดีกว่า ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าจะเปลี่ยนไป แล้วไหนจะต้องเจอภาวะการแข่งขันของสินค้าที่คล้ายกันอีก

การแข่งขันทุกอย่างสูงขึ้นแน่...ใครเก่งกว่า ฉลาดกว่า รู้ทันกว่า และทำสินค้าได้คุณภาพดีกว่า ถูกกว่า ถึงจะยืนอยู่ได้ในสมรภูมินี้

แล้วบ้านเราได้เตรียมการอะไรไปบ้าง...นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม บอกว่า ทางกรมส่งเสริมฯ หาได้นิ่งดูดายไม่ วันนี้ได้เพียรหามาตรการสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนรายย่อยไว้แล้ว

นั่นคือ ติดอาวุธความคิดให้กับผู้ประกอบการ ที่จะต้องมีทักษะในด้านการผลิต การบริหารจัดการ การเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค และการดำเนินการด้านการตลาด ให้มีความพร้อมในการแข่งขัน

โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำร่องเน้นหนักในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดน 3 จังหวัด ระยอง, จันทบุรี และตราด เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นใน 5 เรื่องหลัก

1.ยกระดับการประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 2.การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) สร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม, 3.เพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในเชิงธุรกิจ

4. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้าง cluster สินค้าของวิสาหกิจชุมชนจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ และสร้างเครือข่าย Logistics, 5.จัดแสดงสินค้าวิสาหกิจชุมชนในประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและเจรจาธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและทางการค้าระหว่างประเทศ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการพัฒนากิจการให้รองรับการเปิดเออีซี รวมทั้งสามารถเป็นวิทยากรและเชื่อมโยงเครือข่ายแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนอื่นได้ต่อไป.

ชมชื่น ชูช่อ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้