วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปนัดดา'ประสานป.ป.ช.เร่งสอบทุจริตค่าอาหารกล่อง อส.ในภาคเหนือ

ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ ระบุ มีกลุ่มบุคคลพยายามสร้างหลักฐานเท็จ การทุจริตค่าอาหารกล่องสมาชิก อส. ในจังหวัดทางภาคเหนือ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ

วันที่ 16 มิ.ย. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีที่มีผู้แจ้งเรื่องข้าราชการกระทำการทุจริต ค่าอาหารกล่องของสมาชิก อส.ในจังหวัดทางภาคเหนือว่า ได้รับแจ้งข้อมูลว่า ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว พยายามเร่งทำหลักฐานเท็จ เพื่อรองรับการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน มีการสั่งการไม่ให้ อส.เป็นพยานหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ จึงขอความร่วมมือจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ทั้งฝ่ายปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ให้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างจริงจัง โดยประสานให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายในทุกกรณีอย่างเด็ดขาด รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวอีกว่า สำนักนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำ ให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และยึดถือปฏิบัติตามแนวทางที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่เคยกล่าวไว้ว่า ข้าราชการจะต้องทำงานสนองแนวพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งต้องเร่งทำงานเพื่อสนองคุณแผ่นดิน

ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือร่วมใจประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมกันเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และแจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ที่เว็บไซต์ www.1111.go.th ตู้ปณ.1111 และโทรศัพท์สายด่วน 1111

ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกฯ ระบุ มีกลุ่มบุคคลพยายามสร้างหลักฐานเท็จ การทุจริตค่าอาหารกล่องสมาชิก อส. ในจังหวัดทางภาคเหนือ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน เป็นหูเป็นตา ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่รัฐ 16 มิ.ย. 2557 10:48 16 มิ.ย. 2557 11:22 ไทยรัฐ