วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กนอ.ผุดทีมเฉพาะกิจตามหาคนปล่อยกลิ่น  ใช้เอสเอ็มเอสแจ้งเตือนชุมชนมาบตาพุด

กนอ.ผุดทีมเฉพาะกิจตามหาคนปล่อยกลิ่น ใช้เอสเอ็มเอสแจ้งเตือนชุมชนมาบตาพุด

  • Share:

นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยผลการตรวจสอบกลิ่น กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ส่งผลกระทบไปยังบริเวณพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ ชุมชนแผ่นดินไทย ซอยคีรี ชุมชนซากกลาง ชุมชนมาบชะลูด ชุมชนเนินกระปอก ชุมชนประชุมมิตร ล้อเกวียน ว่าการตรวจสอบที่มาและสาเหตุของกลิ่น กนอ.ได้จัดทีมซึ่งมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้เข้าตรวจสอบโรงงานเป้าหมาย 12 โรงงานเป้าหมาย จำแนกเป็นโรงงานนอกนิคมฯ 1 โรงงาน ได้แก่ บริษัท พร้อมมาส จำกัด และโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ เอเชีย จำนวน 9 โรงงาน อาทิ บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด บริษัท เอ็มทีพี เอชพี เจวี (ประเทศไทย) จำกัด และโรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมฯ เหมราชตะวันออก 2 โรงงาน โดยกนอ. ได้ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบการทำงานของเครื่องจักร การตรวจสอบขั้นตอนการผลิต ความผิดปกติพื้นที่โรงงาน ซึ่งหลังจากการตรวจสอบยังไม่พบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุ

สำหรับกรณีกลิ่น ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. และต่อมาตรวจสอบพบว่า เป็นกลิ่นที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานของ บริษัท พูแรค (ประเทศไทย) จำกัด กนอ.จึงใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม มาตรา 39 (1) ให้หยุดประกอบกิจการและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียและระบบมลพิษทางอากาศ โดยมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแต่อย่างใด ทั้งนี้ กนอ.ได้ให้นโยบายกับทีมเฉพาะกิจจัดการปัญหาเรื่องกลิ่น ว่าการดำเนินงานของทีม ต้องใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดกับโรงงานในนิคมฯที่กระทำความผิด ซึ่ง กนอ.ได้มีหนังสือแจ้งเตือนและกำชับโรงงานในนิคมฯ ให้ระวังเรื่องกลิ่นเป็นพิเศษ ล่าสุดก็ได้จัดทำคู่มือเพื่อประชาชนในการป้องกันตนเอง และการปรับปรุงทดสอบความพร้อม ด้านการสื่อสาร เช่น ระบบเอสเอ็มเอส (SMS) มีการขยายเครือข่ายไปยังแกนนำชุมชน หอกระจายข่าว เป็นต้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้