วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง คสช.จัดตั้งสภา-สำนักงานปฏิรูปการศึกษา

ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีความร่วมมือ “ร่วมหุ้นทุกภาคส่วนปฏิรูปการศึกษา สร้างโรงเรียนดี ครูดี สื่อดี นักเรียนได้รับผลโดยตรงทันที 77 จังหวัด” โดย รศ.ประภาภัทร นิยม กรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ กล่าวว่า สิ่งที่ทำได้ทันคือ 1. สร้างสื่ออาหารสมองเพื่อการเรียนยุคใหม่ให้เด็กเข้าถึงความรู้ฟรีด้วยตนเอง 2. สร้างโมเดลโรงเรียนดี ครูดีให้เด็กไทยมีคุณภาพเพื่อให้การจัดการศึกษาส่งเสริมการพัฒนาประเทศ โดยให้ทั้ง 77 จังหวัดมีโรงเรียนดี ผู้บริหารดี ครูดี ตั้งแต่ปฐมวัยถึงอุดมศึกษา และ 3.สร้างสภาปฏิรูปการศึกษา สำนักงานปฏิรูปการศึกษา เพื่อจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษา

ด้าน ศ.ศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้แทนอ่านแถลงการณ์ปฏิรูปการศึกษาฉบับร่วมหุ้นทุกภาคส่วน ดังนี้ ร่วมพัฒนาโรงเรียนดี อาชีวะดี ครูดี สื่อดี ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์ทันที 77 จังหวัดด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน และนำร่องจัดการศึกษาเพื่อทุกคนที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในจังหวัดที่พร้อม จัดตั้งสภาปฏิรูปการศึกษาไทยให้เป็นองค์กรอิสระโดยมีสำนักงานปฏิรูปการศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติการ แต่ควรมีอายุการทำงาน 5-10 ปี

ด้าน พ.อ.ชาตรี แสงทองศรีกมล ผู้แทน คสช.กล่าวว่า คสช.ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา ขอให้ทุกฝ่ายร่วมหารือจนตกผลึกว่าก้าวต่อไปของการศึกษาจะเป็นอย่างไร เพราะเป็นก้าวสำคัญและจะเห็นผลในอีก 10 ปี.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีความร่วมมือ “ร่วมหุ้นทุกภาคส่วนปฏิรูปการศึกษา สร้างโรงเรียนดี ครูดี สื่อดี นักเรียนได้รับผลโดยตรงทันที 77 จังหวัด” 16 มิ.ย. 2557 01:25 16 มิ.ย. 2557 01:25 ไทยรัฐ