วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.เจ๋งคว้ารางวัลเกษตรอินทรีย์

นายคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้จัดการฝ่ายกลุ่มอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สนช.จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ด้วยการผลักดันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จาก ประเทศไทยให้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “Think Organic...Think Thailand” เพราะปัจจุบันตลาดผู้บริโภคทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา ให้ความสนใจสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดย เฉพาะประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น ล่าสุด สนช. ร่วมกับบริษัท โป๋วเอวี๋ยน จำกัด พัฒนาผลิตภัณฑ์ “ลิปสติกอินทรีย์” ซึ่งเป็นลิปสติกที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมด มีข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักและใช้สีจากธรรมชาติ ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากการประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่ประเทศเกาหลีใต้และรางวัล TIIA Outstanding Diploma จากประเทศไต้หวัน.

สนช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้ง “เครือข่ายนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ 16 มิ.ย. 2557 01:22 16 มิ.ย. 2557 01:30 ไทยรัฐ