วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคนมีความสุข ฆ่าตัวตายกันหนัก

นักสังคมศาสตร์ต่างพากันงงงัน เมื่อได้เห็นจากสถิติตัวเลขว่าพลเมืองของประเทศที่ทั่วไปยกย่องว่า เป็นดินแดนที่มีความสุขที่สุด กลับมีคนพยายามฆ่าตัวตายมากที่สุด ในขณะที่ในชาติที่เห็นกันว่า ผู้คนมีความทุกข์ยากที่สุด แต่กลับมีอัตราการฆ่าตัวตายต่ำสุด

วารสาร “พฤติกรรมและการจัดองค์กรทางเศรษฐกิจ” รายงานว่าได้มีการศึกษา พบว่า ชาติที่ประชาชนน่าจะมีความสุขมากที่สุด แต่กลับมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุด ชาติเหล่านี้ ได้แก่ เดนมาร์ก แคนาดา อเมริกา ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งล้วนแต่แสดงให้เห็นว่า มีระดับความสุขสูง แต่ก็ยังมีคนคิดสั้นสูง

ศาสตราจารย์แอนดรูว์ ออวัลด์ มหาวิทยาลัยวอวิคให้ความเห็นว่า เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะคนเราชอบเอาตัวเองไปเทียบกับคนรอบข้าง ผู้ที่มีทุกข์ตามชาติที่เห็นว่าน่าจะมีความสุขเหล่านี้ อาจรู้สึกตนเองมีทุกข์หนักเป็นพิเศษ จึงยิ่งทำให้คิดฆ่าตัวตายมากขึ้น แต่ในทางอีกด้านหนึ่ง ผู้คนของชาติที่เห็นกันว่าไม่น่าจะมีความสุขกลับคิดฆ่าตัวตายน้อยนั้น ก็คงเป็นเพราะ เห็นว่าความลำบากของตนเท่านี้ก็ยังดีกว่าความลำบากของคนอื่นทั่วไป.

นักสังคมศาสตร์ต่างพากันงงงัน เมื่อได้เห็นจากสถิติตัวเลขว่าพลเมืองของประเทศที่ทั่วไปยกย่องว่า เป็นดินแดนที่มีความสุขที่สุด กลับมีคนพยายามฆ่าตัวตายมากที่สุด... 15 มิ.ย. 2557 15:09 15 มิ.ย. 2557 15:09 ไทยรัฐ