วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


เจ้าชายเฮนริค ฉลอง 80 ชันษาอบอุ่น

นับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดครอบครัวหนึ่งในบรรดาราชวงศ์ยุโรป เมื่อ เจ้าชายเฮนริค พระราชสวามี ในสมเด็จพระราชินีนาถมาเกร็ทเธ่ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ฉลองวันประสูติครบ 80 ชันษาเมื่อ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นการส่วนพระองค์พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัว ที่ชาโตว์ เดอ เคยซ์ พระตำหนักที่ประทับในไร่องุ่นทางตอนใต้ของประเทศฝรั่ง เศส 


โดยสมเด็จพระราชินีนาถมาเกร็ทเธ่ที่ 2 พร้อมด้วยพระราชโอรสทั้งสอง คือ เจ้าฟ้าชายเฟรเดอริค มกุฎราชกุมาร กับ เจ้าฟ้าชายจัวคิม ได้ทรงจัดฉลอง 80 ชันษาแก่เจ้าชายเฮนริคเป็นการภายใน พร้อมพระสุนิสาและพระราชนัดดาทั้งแปด ซึ่งในวันนั้นเจ้าชายเฮนริคทรงพระสำราญสุดๆ ทรงกอดพระ ราชนัดดาและทรงจูงสองพระราชนัดดา คือ เจ้าหญิงอิซาเบลล่า และเจ้าหญิงโจเซฟีน พระธิดาในเจ้าฟ้าชายเฟรเดอริค และเจ้าหญิงแมรี่ ทรงพระดำเนินนำสมาชิกในราชวงศ์ลงมาให้ช่างภาพฉายพระรูปที่สนามหญ้าด้วยความเบิกบานพระทัยเป็นอย่างยิ่ง.

นับเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดครอบครัวหนึ่งในบรรดาราชวงศ์ยุโรป เมื่อ เจ้าชายเฮนริค พระราชสวามี ในสมเด็จพระราชินีนาถมาเกร็ทเธ่ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ฉลองวันประสูติครบ 80 ชันษา... 15 มิ.ย. 2557 14:29 15 มิ.ย. 2557 14:36 ไทยรัฐ