วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

CPF อัพเวอร์ชั่นสร้างป่าชายเลน

ขอน้อมรับในวิสัยทัศน์ปลูกป่า สร้างป่าชายเลนของผู้บริหารซีพีเอฟ ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นต้องการสร้างป่าที่แท้จริง

ทั้งที่ทำโครงการปลูกป่าชายเลนมาตั้งแต่ปี 2536 ครอบคลุมพื้นที่กว่า 5,600 ไร่ ถึงวันนี้ น.สพ.สุจินต์ ธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริหาร สายงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสายงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำ ซีพีเอฟ ยังไม่กล้ายอมรับว่า ที่ผ่านมาได้สร้างป่าสำเร็จแล้ว

“เราปลูกป่าชายเลนมา 20 ปี แม้จะมีการติดตามปลูกซ่อมต้นที่ตายไปก็ตาม เราได้เพียงแค่เห็นต้นไม้เติบโตให้ร่มเงาเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่เคย รู้สิ่งที่ทำลงไป ธรรมชาติได้รับการเยียวยาบำบัดให้กลับคืนมาเหมือนที่ตั้งใจไว้หรือไม่ เพราะไม่สามารถวัดผลตอบแทนทางเศรษฐนิเวศน์ ที่เป็นรูปธรรมได้เลยว่าเป็นอย่างไร”

น.สพ.สุจินต์ บอกว่าที่ผ่านมา รับรู้ผลแค่เพียงคำบอกเล่าของชาวบ้าน ปลูกป่าไปแล้วมีกุ้งหอยปูปลามากขึ้น แต่มากขนาดไหนไม่รู้ และไม่เคยรู้ว่าความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นสารพัดพันธุ์ไม้ นก หนู ตะกวด ลิง มด แมงมุม ฯลฯ ที่จะต้องมีตามมาเพื่อเติมเต็มให้ป่าธรรมชาติ มีขนาดไหน...เราไม่สามารถพูดเต็มปากเต็มคำแบบมีหลักวิชาการได้เลย

ฉะนั้นปีนี้ ซีพีเอฟ จึงวางยุทธศาสตร์ใหม่ ทำแผนปลูกป่าชายเลน 5 ปี (2557-2561) ภายใต้ “โครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” ให้สามารถประเมินผลเอาไปคุยได้แบบมีหลักฐานทางวิชาการ โดยมี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ชายเลน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินผลตอบแทนให้เห็นตัวเลขที่เป็นรูปธรรม

เข้ามาวัดผลกันตั้งแต่ก่อนปลูก พื้นที่นั้นมีทรัพยากรธรรมชาติอะไรแค่ไหน...ปลูกไปแล้วอัตรารอดตายมีเท่าไร สภาพธรรมชาติ สัตว์ต้นไม้เปลี่ยนไปขนาดไหน เพิ่มขึ้นแค่ไหน ความหนาแน่นเป็นยังไง...ครบ 5 ปี ผลตอบแทนทางเศรษฐนิเวศน์เป็นอย่างไร ชุมชน คน ต้นไม้ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ เปลี่ยนไปเช่นไร

เพื่อประเทศไทยจะได้มีต้นแบบในการสร้างป่าชายเลนธรรมชาติ อย่างแท้จริงเสียที

มิใช่มโนไปว่า กะเกณฑ์คนเอากล้าไม้แหย่รูดิน...แล้วเราจะได้ป่า.

ชมชื่น ชูช่อ

15 มิ.ย. 2557 11:43 15 มิ.ย. 2557 11:48 ไทยรัฐ