วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มารยาทไทย

โดย

หลายคนคงเคยประสบปัญหาว่าจะปฏิบัติตัว อย่างไรเมื่อไปร่วมงานพิธีการ จึงจะถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละโอกาส ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่ไม่น้อย www.thanachartcsr.com เป็นเว็บไซต์ของธนาคารธนชาตร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดทำวีดิทัศน์แนะนำมารยาทไทยแก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวบรวมเรื่องมารยาทในการแสดงความเคารพ มารยาทในการเดิน นั่ง ยืน และมารยาทในพิธีการต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ อีกทั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์มารยาทไทยให้อยู่คู่วัฒนธรรมไทยตลอดไป

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังมีวีดิทัศน์แนะนำหลัก 5 ประการในการอ่านภาษาไทยที่ถูกต้อง ประกอบด้วย เรื่องของเสียง อักขระวิธี ลีลาการนำเสนอ ความถูกต้อง และความชัดเจนอ่านภาษาไทย โดยที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เมนู มารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง...

15 มิ.ย. 2557 11:41 15 มิ.ย. 2557 11:41 ไทยรัฐ