วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มองให้ไกล ไปให้ถึง

โดย หมัดเหล็ก

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา การันตีว่า ภายในเดือน ก.ย. จะมี รัฐบาลใหม่ และตั้งแต่เดือน ต.ค.เป็นต้นไป จะมี ครม.เข้ามาบริหารประเทศแทน คสช. โดยเน้นย้ำกรอบการทำงาน โปร่งใสและยุติธรรม ซึ่งก็หมายความว่า ในระยะนี้ซึ่งถือว่า อยู่ในขั้นตอนที่ 1 พล.อ.ประยุทธ์ จะทำหน้าที่ ท่านผู้นำประเทศ ในการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินไปก่อน จนกระทั่งถึงเดือน ก.ย. ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 2 คืนประชาธิปไตยให้ครึ่งใบก่อน นับจากเดือน ต.ค.ไปอีก 1 ปี หรือ 12 เดือน ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3 ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้ง คืนประชาธิปไตยให้เต็มใบอีกที

สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ กำชับให้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยแบ่งเป็นภาคเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เศรษฐกิจเน้นเรื่องของการตรวจสอบ โครงการที่มีรายจ่ายวงเงินเกิน 1 พันล้านบาท ทั้งที่ยังไม่ได้ดำเนินการและที่อนุมัติไปแล้ว รวมทั้งเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากค่าครองชีพ โยงไปถึงเรื่องพลังงานและราคาสินค้า ที่ต้องพิจารณาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน จะยกเลิกไม่ยกเลิก ล้วนแต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

โครงการขนาดใหญ่ที่ว่า รวมถึงโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 2 ล้านล้าน ที่ คสช.เห็นว่า ควรจะทำให้เต็มระบบ เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ โดยเพิ่มวงเงินกู้เป็น 3 ล้านล้านบาท ซึ่งก็ไม่มี ขาประจำ ออกมาคัดค้านเหมือนเงินกู้ 2 ล้านล้าน จึงคาดว่าจะดำเนินการได้อย่างสะดวกราบรื่นและ โปร่งใส

เพียงแต่ว่า โครงการหลักและใช้เงินลงทุนสูง อาทิ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงและโครงการรถไฟรางคู่ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบรางที่มีความสำคัญ เป็นเส้นเลือดใหญ่ของประเทศ จะใช้แบบไหนจึงจะเหมาะสมและเป็นการพัฒนาเพื่ออนาคต เพราะอย่าลืมว่า ขณะนี้ ลาว พม่า เวียดนาม จีน ได้กำหนดรถไฟสายพิเศษที่จะเชื่อมโยงเพื่อการขนส่งในอนาคต

โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าความเร็วสูง ประเภทไหนจะเชื่อมโยง และเหมาะสมมากกว่ากัน ไม่ใช่คำนึงถึงเรื่องของการทุจริต ไม่ทุจริต หรือเป็นโครงการสมัยไหน

เรื่องของสังคม มีทั้งเสียงเรียกร้องให้ช่วยแก้ปัญหาและการชมเชยในการตัดสินใจแก้ปัญหาของ คสช.ได้อย่างตรงเป้าและรวดเร็ว โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด มาเฟีย อิทธิพลเถื่อนทั้งหลาย ต้องยอมรับความจริงว่า สังคมไทยจมปลักอยู่กับอำนาจมืดมานาน ส่วนใหญ่จะเป็น คนมีสี ที่มีทั้งอำนาจและอิทธิพล ครอบงำสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่สากกะเบือยันเรือรบ รถตู้ รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถแท็กซี่ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้บริการและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งควรจะจัดระเบียบกันใหม่ ถ้า คสช.แก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จะได้ใจจากชาวบ้านไปเต็มๆ

เรื่องปัญหาบ้านเมืองจากวิกฤติการเมืองเป็นเรื่องที่น่าหนักอกมากที่สุด ไม่ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ย่อมมีฝ่ายที่พอใจและไม่พอใจเพราะฉะนั้น ปัญหานี้ คสช.ควรจะมอบให้กระบวนการยุติธรรมจัดการ จะแก้ปัญหาได้เนียนที่สุด.

หมัดเหล็ก

15 มิ.ย. 2557 11:37 15 มิ.ย. 2557 11:37 ไทยรัฐ