วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.หนุน 'รักการอ่าน' วัด-มัสยิด-โบสถ์

กทม.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาจิตใจในมัสยิดสุเหร่าบ้านดอน จัดกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดจากการอ่าน...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 มิ.ย.57 ณ มัสยิดดารุ้ลมุห์ซีนีน (สุเหร่าบ้านดอน) กรุงเทพมหานคร น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในวัด มัสยิด และในโบสถ์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอ่านหนังสือพัฒนาจิตใจ ปรัชญา หลักศาสนา เพื่อพัฒนาความคิด ยกระดับจิตใจ สร้างบรรยากาศอันดีและความสงบสันติให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และให้ศาสนสถานเป็นศูนย์รวมของแหล่งการเรียนรู้ภายในชุมชน ซึ่งจะทำให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงลำนำแบบอิสลาม การกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน งานประดิษฐ์หนังสือทำมือ แบ่งปันหนังสือ และแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากการอ่านหนังสือพัฒนาจิตใจ หนังสือของคนดัง ปรัชญาการใช้ชีวิตของคนดัง เป็นต้น

น.ส.ปราณี กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมที่ผ่านมา กทม.ได้มอบตู้หนังสือพัฒนาจิตให้กับวัดซางตาครู้ส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อให้กิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมหมุนเวียนไปยังศาสนสถานต่างๆ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. โทร.0-2246-0286 หรือทางเว็บไซต์ www.bangkokworldbookcapital2013.com และ www.facebook.com/bkwbc2013.

กทม.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพัฒนาจิตใจในมัสยิดสุเหร่าบ้านดอน จัดกล่าวสุนทรพจน์ 3 ภาษา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดจากการอ่าน... 14 มิ.ย. 2557 14:47 14 มิ.ย. 2557 15:31 ไทยรัฐ