วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.จี้ นักการเมือง แสดงบัญชีทรัพย์สิน ก่อนถูกตัดสิทธิ์ 5 ปี

ป.ป.ช.เข้ม จี้ นักการเมืองแสดงบัญชีทรัพย์สิน ขีดเส้นภายใน 3 เดือน ส่งศาลตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี 

วันที่ 14 มิ.ย. 57 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรในระดับจังหวัด" ที่ จ.พิษณุโลก โดยนายวิชา มหาคุณ กรรมการและโฆษก ป.ป.ช. กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การบูรณาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก" ตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมา ผู้ที่กำหนดให้ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มักจะใช้เวลานานกว่า จะยื่นมาถึง ป.ป.ช.

ทั้งนี้ บางครั้งใช้เวลาถึง 600 วัน กว่าจะยื่นเข้ามา ซึ่งต่อจากนี้ ป.ป.ช.จะเอาจริง และบังคับให้ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินโดยเร็ว ไม่ให้เหมือนแต่ก่อน โดยจะประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจว่า การยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน มีความสำคัญมาก 

นายวิชา กล่าวว่า การตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ถือเป็นหน้าตาของ ป.ป.ช. เราจะใช้กลไกนี้ในการควบคุมการทุจริตในอนาคต เพราะประเทศที่สามารถแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ มาจากการตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน และหนี้สิน ซึ่งเป็นงานด้านการป้องกัน โดยจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการยื่น ซึ่งจะให้มีการแจ้งเตือน 3 ครั้งๆ ละ 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม หากไม่มายื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ก็เข้าข่ายมีความผิดอาญา ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ภายในระยะเวลาที่กำหนด และถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี ซึ่งเรื่องนี้เป็นมติของที่ประชุมกรรมการ ป.ป.ช.แล้ว.

ป.ป.ช.เข้ม จี้ นักการเมืองแสดงบัญชีทรัพย์สิน ขีดเส้นภายใน 3 เดือน ส่งศาลตัดสิทธิ์การเมือง 5 ปี 14 มิ.ย. 2557 14:46 14 มิ.ย. 2557 17:41 ไทยรัฐ