วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยเจ๋ง! คว้ารางวัล 'โครงงานวิทย์' ระดับโลก

เด็กไทยคว้ารางวัล 'โครงงานวิทย์' ระดับโลก จากผลงานแก้ปัญหาหอยศัตรูพืช เวที Intel ISEP 2014 และ 3 รางวัลด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม จากเวที I-SWEEP 2014...

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวแสดงความยินกับนักเรียนไทยที่ได้เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 เวที ได้แก่ Intel International Science and Enginerring Fair (Intel ISEP 2014) ครั้งที่ 67 และ International Sustainable World (Energy, Engineer, and Environment) Project Olympiad (I-SWEEP 2014) ครั้งที่ 7

สำหรับการแข่งขัน Intel ISEP 2014 ตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขา พฤกษศาสตร์ ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขันในสาขาเดียวกันกว่า 300 ทีม ทั่วโลก จากผลงาน ผลของสารจากพืชบางชนิดที่มีผลต่อเปอร์เซ็นต์การฟักเป็นตัวของไข่ และการตายของหอยเชอรี่ หอยทาก และหอยยักษ์แอฟริกา (Novel Strategy Cpntrolling Population of Pest Snails Using Plant Extracts) โดยนายวันทา กำลัง และนายภัทรพงษ์ ลิปวัฒนะ จากโรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งมี อ.สุกัลยา วงค์ใหญ่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ขณะที่การแข่งขัน I-SWEEP 2014 มี 3 ทีมที่ได้รับรางวัล ได้แก่

1.รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสิ่งแวดล้อม จากโครงงาน การผลิตและการศึกษาสมบัติของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากดินฟอกสีที่การใช้งานแล้ว (Product and Physical Properties Characterization of Fuel Briquette from Spent Bleaching Earth and Cassavas Rhizome) โดย น.ส.ปพิชญา รงค์เดชประทีป และ น.ส.มาริสา เตชะสนธิชัย จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม ซึ่งมี ดร.อุษา จีนเจนกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

2.รางวัลเหรียญทองแดง สาขาสิ่งแวดล้อม จากโครงงาน การตรวจสอบไอออนของโลหะหนัก โดยการสังเกตการเรืองแสงของสารละลายขมิ้นที่ลดลง (Fluorescence Sensor Based on Quenching of Curumin for the determination of Heavy Metal lon) โดยนายปณิธาน ถาเขียว และ น.ส.พรสวรรค์​ โคตะมะ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

3.รางวัลชมเชย สาขาพลังงาน จากโครงงาน แบตเตอรี่ชีวภาพแบบบางด้วยสารละลายอิเล็กโทรไลต์จากพืชในท้องถิ่น (Development of Prismatic Bio-Based Battery through Electrolyte Derived from Local Plants) โดย น.ส.พิมลวรรณ หงษ์สง่า นายภานพงษ์ วงจันทร์ น.ส.วีนัส เทศถมยา และ น.ส.สุดารัตน์ ทองคำ โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร จ.ระยอง ซึ่งมี น.ส.กุลธิดา สุวัชระกุลธร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นายวันทา กำลัง และนายภัทรพงษ์ ลิปวัฒนะ ผู้ที่ได้รับรางวัล Grand Award อันดับที่ 4 สาขา พฤกษศาสตร์ จากการแข่งขัน Intel ISEP 2014 กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะเดินทางมาแข่งขันให้ได้ เพื่อตามรอยรุ่นพี่ ซึ่งการไปแข่งขันที่อเมริกา 9 วันนั้น ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้รู้จักเพื่อใหม่ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนที่เข้าร่วมแข่งขันอีกด้วย

สำหรับโครงงานของนายวันทา และนายภัทรพงษ์นั้น เป็นโครงงานที่แก้ปัญหา "หอยศัตรูพืช" ด้วยการใช้พืชในท้องถิ่นมาดัดแปลง เพราะพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย จึงมีแนวคิดนำพืชในท้องถิ่นที่ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมาใช้แทน ซึ่งใช้เวลาในการทำโครงงานนี้เกือบ 3 ปี

ขณะที่ ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า แนวทางของสมาคมฯ คือ การส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ทุ่งให้นักเรียนฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งต้องฝึกบูรณาการทั้งวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์​ และคณิตศาสตร์ ให้เข้ากับประสบการณ์ชีวิตต่างๆ โดยเชื่อว่า การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้การทำงานเป็นทีมนั้น เป็นไปอย่างจริงจัง และเป็นระบบ ซึ่งเวทีทั้ง 2 เวทีนั้น ก็เป็นการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทย

ส่วน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการ NECTEC กล่าวว่า สิ่งที่เด็กๆ ได้รับจากการไปแข่งขันในครั้งนี้ คือ ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ที่จะนำมาปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น รวมถึงต่อยอดได้อีกด้วย.

เด็กไทยคว้ารางวัล 'โครงงานวิทย์' ระดับโลก จากผลงานแก้ปัญหาหอยศัตรูพืช เวที Intel ISEP 2014 และ 3 รางวัลด้านพลังงาน-สิ่งแวดล้อม จากเวที I-SWEEP 2014... 14 มิ.ย. 2557 14:22 14 มิ.ย. 2557 17:57 ไทยรัฐ