วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุบลฯ เตรียมจัดงานแห่เทียนประจำปี 57 สุดยิ่งใหญ่

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 57 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 1-14 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 57 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานีเตรียมการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดอุบลราชธานี อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงเทศกาลท่องเที่ยว ในการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมน่าสนใจต่างๆ มากมาย เริ่มจากกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียน ชมวิถีการตกแต่งต้นเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ วันที่ 1-14 ก.ค. 57 ชมการสร้างสรรค์ประติมากรรมเทียนพรรษานานาชาติ ครั้งที่ 8 และจัดแสดงผลงานประติมากรรมเทียนนานาชาติ ที่บริเวณพิธิภัณฑ์ฑสถานอุบลราชธานี วันที่ 9 ก.ค. 57 พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 และถนนสายเทียน ชมการการทำเทียนหอม การหล่อเทียน การแกะสลักเทียน โดยนักเรียน นักศึกษา

ส่วนวันที่ 11 ก.ค. 57 ชมการประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง การแสดงต้นเทียน ทั้งประเภทแกะสลัก ติดพิมพ์และเทียนโบราณ ที่ส่งเข้าร่วมประกวด ที่บริเวณโรงเรียนอนุบาล และพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดมหาวนาราม และวัดหลวง วันที่ 11-12 ก.ค. 57 ชมการแสดงประกอบ แสง สี เสียง ขบวนแห่เทียนกลางคืน ที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า)

ขณะที่ เวลา 08.30 - 12.00 น. วันที่ 12 ก.ค. 57 พิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ที่บริเวณหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามและศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน ที่วัดสุปัฎนารามวรวิหาร เวลา 10.00 น.

ทั้งนี้ ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมชมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-14 ก.ค. 2557 โดยทั่วกัน.

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 57 สุดยิ่งใหญ่ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น 1-14 ก.ค.นี้ 14 มิ.ย. 2557 12:49 14 มิ.ย. 2557 21:45 ไทยรัฐ