วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯเมืองคอน คุมเข้มห้ามเล่นการพนัน ตรวจ จับ ปรับ จริง

ผวจ.นครศรีธรรมราช ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ


นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการกำกับ ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมาย จังหวัดนครศรีธรรมราช เน้นแผนนโยบายคุมเข้ม จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการและความเข้มข้นในการกำกับดูแล มิให้มีการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โดยเฉพาะบ่อนการพนัน ตู้ม้า สลากกินรวบ เป็นต้น โดยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด และระดับอำเภอ เพื่อควบคุมมิให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในการพนัน และรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 4 ได้กำหนดประเภทการพนันไว้ 2 ประเภท คือ การพนันห้ามมิให้อนุญาต ห้ามจัดให้มี หรือห้ามเข้าเล่น ระบุไว้ในบัญชี ก. จำนวน 28 ชนิด เช่น หวย ก.ข. โปปั่น โปกำ ถั่ว แปดเก้า จับยี่กี ไพ่สามใบ น้ำเต้าทุกชนิด ไฮโล ปั่นแปะ บาคารา สลอตแมชชีน เป็นต้น และการพนันที่จัดให้เล่น เข้าเล่น เข้าพนัน ได้เมื่อรัฐมนตรีหรือเจ้าพนักงานเห็นสมควร และออกใบอนุญาตให้ ระบุไว้ในบัญชี ข. จำนวน 28 ชนิด ได้แก่ การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้กันหรือแข่งขัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า เป็นต้น วิ่งวัวชน ชกมวย มวยปล้ำ แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ โยนห่วง โยนสตางค์ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใด ๆ ยิงเป้า บิงโก สลากกินแบ่ง ไพ่นกกระจอก บิลเลียด เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวด้วยว่า สำหรับโทษของการฝ่าฝืน หรือจัดให้มี เข้าเล่น เข้าพนัน การพนัน ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน หรือเข้าพนันในการเล่นอันขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อความในใบอนุญาตผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยศูนย์ปฏิบัติการฯจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอฯ จะดำเนินการกวดขัน ดูแลมิให้มีการพนันผิดกฎหมาย แหล่งอบายมุขอื่น ๆ ที่มีผลเอต่อปัญหาความสงบเรียบร้อยของสังคม หากพบการกระทำความผิดจะจับกุมดำเนินคดีโดยเฉียบขาดทุกราย

ทั้งนี้ พบเห็นการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย แจ้งเบาะแส ข้อมูลได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย โทรศัพท์สายด่วน 1567 หรือตู้ ปณ.1 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206 หรือศูนย์ปฏิบัติการกำกับ ดูแลมิให้มีการเล่นการพนันผิดกฎหมายจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มงานปกครอง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3 โทร. 0-7535-6133 ,0-7531-0096 หรือศูนย์ปฏิบัติการฯระดับอำเภอทุกอำเภอใกล้บ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7535-6133 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ผวจ.นครศรีธรรมราช ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ 14 มิ.ย. 2557 11:04 14 มิ.ย. 2557 11:28 ไทยรัฐ