วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส.จ่ายเงิน 20 วันต่อเนื่อง ชาวนารับแล้วกว่า 7.5 แสนราย

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวมยอดจ่าย 20 วัน 753,374 ราย วงเงิน 76,125.91 ล้านบาท เหลือค้างอีก 800,000 ราย...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 57 มีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งยอดจ่ายเงินจำนำข้าวปี 56/57 ตั้งแต่ 26 พ.ค.-14 มิ.ย. 2557 รวมยอดจ่าย ณ ปัจจุบัน 753,374 ราย วงเงิน 76,125.91 ล้านบาท โดยภาพรวมยังค้างชาวนาอยู่ประมาณ 800,000 ราย เป็นจำนวนเงินประมาณ 92,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,542 ราย เงิน 311.71 ล้านบาท วันที่ 27 พ.ค. จ่ายไป 29,025 ราย เงิน 3,237.89 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,645 ราย เงิน 6,656.66 ล้านบาท วันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,164 ราย เงิน 8,992.92 ล้านบาท วันที่ 30 พ.ค. จ่ายไป 118,472 ราย เงิน 11,633.61 ล้านบาท วันที่ 31 พ.ค. จ่ายไป 41,696 ราย เงิน 3,893.69 ล้านบาท

ส่วนวันที่ 1 มิ.ย. จ่ายไป 2,737 ราย เงิน 260.25 ล้านบาท วันที่ 2 มิ.ย. จ่ายไป 16,671 ราย เงิน 1,777.65 ล้านบาท วันที่ 3 มิ.ย. จ่ายไป 17,283 ราย เงิน 1,678.39 ล้านบาท วันที่ 4 มิ.ย. จ่ายไป 25,528 ราย เงิน 2,488.21 ล้านบาท วันที่ 5 มิ.ย. จ่ายไป 24,474 ราย เงิน 2,514.64 ล้านบาท

ขณะที่ วันที่ 6 มิ.ย. จ่ายไป 43,874 ราย เงิน 4,419.31 ล้านบาท วันที่ 7 มิ.ย. จ่ายไป 11,458 ราย เงิน 1,033.28 ล้านบาท วันที่ 8 มิ.ย. จ่ายไป 7,068 ราย เงิน 641.25 ล้านบาท วันที่ 9 มิ.ย. จ่ายไป 60,505 ราย เงิน 6,384.42 ล้านบาท วันที่ 10 มิ.ย. จ่ายไป 70,367 ราย เงิน 7,129.60 ล้านบาท วันที่ 11 มิ.ย. จ่ายไป 55,744 ราย เงิน 5,593.63 ล้านบาท วันที่ 12 มิ.ย. จ่ายไป 38,923 ราย เงิน 3,690.10 ล้านบาท วันที่ 13 มิ.ย. จ่ายไป 35,825 ราย เงิน 3,409.48 ล้านบาท และ วันที่ 14 มิ.ย. จ่ายไป 4,302 ราย เงิน 372.20 ล้านบาท.

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวมยอดจ่าย 20 วัน 753,374 ราย วงเงิน 76,125.91 ล้านบาท เหลือค้างอีก 800,000 ราย... 14 มิ.ย. 2557 10:29 14 มิ.ย. 2557 10:46 ไทยรัฐ


advertisement