วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศธ.ไม่แยก 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง'

มติ สพฐ.ไม่แยก 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ให้เรียนรวมในกลุ่มสังคมฯ แต่เพิ่มชั่วโมงเรียนแทน เหตุนักวิชาการท้วง เรียนให้ได้ผลต้องเรียนรวมกัน หากแยกเป็นอีกกลุ่มวิชา ต้องใช้เวลานั้น เล็งเพิ่มกิจกรรม แต่งเพลงหานักร้อง กระตุ้นเด็กเกิดความรักชาติ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวินัย รอดจ่าย ประธานกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเรียนฯ ว่า ที่ประชุมมีมติให้คงวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเหมือนเดิม แต่ให้แยกการเรียนการสอนออกมาเป็นวิชาเฉพาะ

โดยวิชาประวัติศาสตร์กำหนดว่าจะต้องเรียนรวม 40 ชั่วโมงต่อปี ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองให้เรียนรวมกับเนื้อหาศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รวม 80 ชั่วโมงต่อปี และให้เพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไว้ในรายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น 40 ชั่วโมงต่อปี โดยให้ดำเนินการในทุกระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 ของสถานศึกษาในทุกสังกัด ส่วนโรงเรียนนานาชาตินั้นจะมีการศึกษารายละเอียดว่าต้องเพิ่มวิชาเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน

นายวินัย กล่าวต่อไปว่า การจัดการเรียนการสอนทั้ง 2 วิชา นอกจากจะมีหนังสือเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา และกิจกรรมเสริมแล้ว ยังจะแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักชาติ และเชิญนักร้องที่มีชื่อเสียง เป็นที่นิยมของวัยรุ่นมาร้องเพลงให้เด็กได้ฟัง และร้องตาม เพื่อปลุกใจและให้เด็กเกิดความรักชาติ ทั้งนี้ ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ จะมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดรายละเอียดว่า จะเพิ่มเติมเนื้อหาสาระใดบ้าง ขณะเดียวกันจะจัดทำคู่มือการจัดการเรียนการสอนให้แก่ครู ซึ่งอาจจะเป็นเอกสารแนบ เพื่อนำไปใช้เสริมเพิ่มเติมหากเห็นว่าเนื้อหาในหนังสือเรียนยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้หากมีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องใดได้ก่อน ก็ให้โรงเรียนสามารถดำเนินการได้ทันที แต่หากจะดำเนินการให้ครบกระบวนการทั้งหมดคาดว่า จะเริ่มได้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

ด้าน นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ไม่แยกออกมาเป็นกลุ่มสาระวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น เนื่องจากนักวิชาการด้านสังคมศึกษาทักท้วงว่าการจะเรียนสองวิชานี้ให้เกิดผล จะต้องเรียนรวมกับเนื้อหาสาระอื่นในกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จะแยกจากกันไม่ได้ และหากแยกเป็นกลุ่มสาระจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการค่อนข้างนานด้วย มีมติให้เพิ่มชั่วโมงเรียนกิจกรรมและจุดเน้นแทน. 

สพฐ.ไม่แยก 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ให้เรียนรวมในกลุ่มสังคมฯ แต่เพิ่มชั่วโมงเรียนแทน เหตุนักวิชาการท้วง เรียนให้ได้ผลต้องเรียนรวมกัน หากแยกเป็นอีกกลุ่มวิชา ต้องใช้เวลานั้น... 14 มิ.ย. 2557 10:01 14 มิ.ย. 2557 10:15 ไทยรัฐ