วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชช.โทร.1111 ร้องขรก.ทุจริต'ปนัดดา'ขู่ เชือดไม่ต้องมีใบเสร็จ

สายด่วน 1111 ร้อน ประชาชนกระหน่ำโทรร้องข้าราชการทุจริต "ปนัดดา" ขู่สอบเชือดโดยไม่ต้องมีใบเสร็จ พร้อมสั่งสอบทุจริตหักหัวคิว อส.จังหวัดทางเหนือ

วันที่ 14 มิ.ย. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์ 1111 สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เริ่มมีพี่น้องประชาชน และเพื่อนข้าราชการทยอยแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ของข้าราชการและผู้บังคับบัญชาในสังกัด เข้ามาให้ทราบตามลำดับ ซึ่งทางสำนักนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของศูนย์ฯ ให้เป็นที่ปรากฏ ทั้งนี้ ไม่ต้องเรียกหา "ใบเสร็จ" แต่จะพิจารณาจากพฤติกรรมบุคคลผู้ก่อเหตุ พยานบุคคลที่รู้เห็นเหตุการณ์

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ขณะเดียวกัน มีการร้องรียนข้าราชการ กับการทุจริตค่าอาหารกล่องของสมาชิก อส. ในจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ โดยมีการเบิกเงินค่าอาหารในแต่ละมื้อ ให้กองร้อย อส. กินมื้อละ 60 บาท/ต่อนาย แต่มีการหักหัวคิวไป 30 บาท/ต่อนาย ซึ่งมีการร้องเรียน เข้ามาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เป็นบาป และท้าทายคำสั่งของทางราชการที่ให้ปฏิบัติ หน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด การทุจริตคดโกงถือเป็นการกระทำที่สร้างความด่างพร้อยแก่สถาบันข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องหยุดลงให้ได้ ก่อนหน้าที่ประเทศไทยจะก้าวเดินผ่านขั้นตอนนี้ไป

ผมขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนได้ร่วมกันเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและแจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรีทราบ ที่ www.1111.go.th / ตู้ ปณ. 1111 / สายด่วน 1111 ปฏิบัติหน้าที่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว.

สายด่วน 1111 ร้อน ประชาชน กระหน่ำโทร ร้องข้าราชการทุจริต"ปนัดดา" ขู่ สอบเชือดโดยไม่ต้องมีใบเสร็จ 14 มิ.ย. 2557 09:36 14 มิ.ย. 2557 10:20 ไทยรัฐ