วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คืนสุข

พ.ท.วันชนะ สวัสดี หรือผู้พันเบิร์ด ผู้บังคับกองพัน กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ ขึ้นเวทีโชว์ตัวในงาน คสช.คืนความสุขให้คนทั้งชาติ ประชาราษฎร์ ร่วมใจปรองดอง ที่ จ.ปทุมธานี.