วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ตั้งวงถกลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

ตั้งวงถกลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

  • Share:

ลดเหลือ 2.4 ล้าน ล. คมนาคม-คลัง หารือจันทร์นี้

“คมนาคม” นัดถก “คลัง” จันทร์ 16 มิ.ย.นี้ หาแหล่งเงินทุนรองรับยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานฯ ประเทศ 5 ด้าน บก น้ำ ราง อากาศ และขนส่งกรุงเทพฯ ระบุยังไม่ฟันธงต้องลงทุนถึง 3 ล้านล้านบาท จ่อ ตัดโครงการรถไฟความเร็วสูงลง 6 แสนล้าน คาดวงเงินเบื้องต้นอาจเหลือ 2.4 ล้านล้านบาทเท่านั้น

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศฯ ว่า ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ กระทรวงคมนาคมจะประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาราย ละเอียดและจัดลำดับความสำคัญการใช้งบประมาณในแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานฯ 5 ด้าน ทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ และขนส่งกรุงเทพฯ ปี 58-65 เพื่อหาข้อสรุปก่อนเสนอรายละเอียดโครงการ และการใช้งบให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ. รองหัวหน้า คสช.ฝ่ายเศรษฐกิจ พิจารณาอีกครั้งในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คสช.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.เป็นประธานพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ทราบว่า ราย ละเอียดของวงเงินที่แท้จริง เพราะต้องรอคุยกันในรายละเอียดของที่มาแหล่งเงิน และอุปสรรคด้านต่างๆ เช่น การเวนคืนที่ดิน ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่เบื้องต้นกำหนดแผนใช้งบประมาณเป็น 3 ระยะ ระยะแรกเป็นโครงการเร่งด่วนปี 58 ระยะสองปี 59-60 และระยะสามปี 61-62 แต่จะ มีการพิจารณาแหล่งทุนที่เหมาะสมว่า จะใช้งบลงทุนประจำ การกู้ หรือการร่วมทุนกับภาคเอกชน ขณะที่โครงการรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง สนข.จะศึกษารายละเอียดให้เสร็จใน 3 เดือน ก่อนเสนอให้ พล.อ.อ.ประจิน พิจารณาว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ โดยโครงการที่คาดว่าจะศึกษาเสร็จเป็นเส้นทางแรก คือ เส้นทางกรุงเทพฯ-พิษณุโลก เพราะได้ยื่นรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) แล้ว ส่วนที่เหลือกำลังสรุปผลการศึกษาอยู่

ด้านนายสมชัย ศิริวัฒนโชค ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “ในการประชุมร่วมกับ พล.อ.อ.ประจิน เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เป็นเพียงการนำแผนยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ ให้รับทราบเท่านั้น ซึ่งเบื้องต้นได้เห็นชอบแผนตามที่เสนอไป แต่ยังไม่ได้กำหนดตัวเลขและรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะต้องใช้วงเงินถึง 3 ล้านล้านบาททันที เพราะจะต้องมีการหารือในราย ละเอียดอีกครั้ง เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็ต้องนำเสนอ พล.อ.อ.ประจิน พิจารณาอีกครั้ง หากเห็นชอบก็ต้องเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณาด้วย”

ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานนั้น กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่อง ถึงแม้รัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อก็คงต้องดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์นี้แน่นอน เพราะจะช่วยให้การพัฒนาประเทศ สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งหลายโครงการก็มีมานานแล้วแต่ได้นำมาปรับปรุงเพิ่มเติมในบางส่วนเท่านั้น โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะมีการจัดลำดับการดำเนินโครงการแต่ละระยะที่ชัดเจน คือ ระยะแรก เริ่มปี 2558 ระยะที่ 2 เริ่มปี 2559 และระยะที่ 3 เริ่มปี 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของโครงการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ได้เสนอยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศ 5 ด้าน ทั้งทางบก น้ำ ราง อากาศ และการคมนาคมในกรุงเทพฯ วงเงิน 3 ล้านล้านบาท ซึ่ง พล.อ.อ.ประจิน ได้เห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์แล้วนั้น ในขณะนี้ยังไม่รวมโครงการรถไฟความเร็วสูง 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-โคราช-หนองคาย กับกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบประมาณ 6 แสนล้านบาท ดังนั้น คาดว่าในเบื้องต้นที่เห็นชอบยุทธศาสตร์นี้ จะเหลือกรอบวงเงินประมาณ 2.4-2.5 ล้านล้านบาท โดยการสร้างรถไฟความเร็วสูงจะแยกการศึกษาโครงการออกจากยุทธศาสตร์ใหญ่ เพราะมองว่ามีความพร้อมน้อยที่สุด ซึ่งเกรงว่าหากศึกษาไปพร้อมกันอาจกระทบต่อภาพรวมของโครงการให้ล่าช้าไปด้วย

ทั้งนี้ สำหรับโครงการเร่งด่วนที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้พิจารณาอนุมัติแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในปีงบประมาณ 58 วงเงินรวมกว่า 1 แสนล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นการนำไปใช้ศึกษาโครงการ และการลงทุนก่อสร้างโครงการขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของประเทศ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง โครงการปรับปรุงทางรถไฟ และปรับเปลี่ยนไม้หมอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง รวมทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ชมพู และส้ม

ส่วนโครงการด้านขนส่งทางถนน จะนำไปใช้บูรณะทางหลวงสายหลักทั่วประเทศ โครงการก่อสร้างถนน 4 เลนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากบางปะอิน-นครราชสีมา และพัทยา-มาบตาพุด การขนส่งทางน้ำ เช่น การก่อสร้างท่าเรือเชียงแสน ท่าเรืออ่างทอง รวมถึงการขยายประสิทธิภาพของท่าอากาศยานทั่วประเทศด้วย ขณะที่โครงการอื่นๆ หากดำเนินการไม่ทันในปี 58 จะเสนอใช้งบประมาณในปีถัดไปแทน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้