วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัพเกรดสมุนไพรไทย

อัพเกรดสมุนไพรไทย

  • Share:

นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพสมุนไพรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้แก่เกษตรกร ผู้ปลูกสมุนไพรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคสมุนไพรไทย และในปี 2557 ได้กำหนดให้มีการจัดสัมมนาวิชาการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมถึงทำให้สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้