วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ลาดกระบัง' เสนอเลิกเมล์-รถไฟฟรี ชงมาตรการใหม่ให้เฉพาะกลุ่ม

'ลาดกระบัง' เสนอเลิกเมล์-รถไฟฟรี ชงมาตรการใหม่ให้เฉพาะกลุ่ม

  • Share:

คมนาคมเปิดผลการศึกษาลดค่าครองชีพประชาชน ชงยกเลิกเมล์-รถไฟฟรี ก่อนกำหนดมาตรการใหม่ให้เฉพาะคนพิการ เด็ก คนชรา ผู้มีรายได้น้อย อีกทั้งที่ผ่านมาทำให้ขสมก.ขาดสภาพคล่อง เป็นหนี้ค่าน้ำมัน และวิ่งทับเส้นรถร่วม กระทบรายได้เอกชน...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดูแลด้านการขนส่ง เปิดเผยว่า จากการศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินงานการสนับสนุนมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชน รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี โดยวิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนั้น ขณะนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า ควรยกเลิกมาตรการลดค่าครองชีพเดิม ทั้งรถเมล์ฟรี และรถไฟฟรี และกำหนดเป็นมาตรการใหม่ให้ฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไข ได้แก่ กลุ่มคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก ทหารผ่านศึก และกลุ่มให้ส่วนลดพิเศษ 50% ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา ผู้มีรายได้น้อย (โดยดูจากเส้นความยากจนและให้ลงทะเบียน) ผู้ว่างงาน โดยให้แต่ละกลุ่มถือบัตรเพื่อยืนยันการใช้บริการ ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่จัดรถฟรีบริการ โดยสามารถขึ้นฟรีได้ทุกกลุ่ม ซึ่งในระหว่างนี้รัฐบาลจะต้องดำเนินมาตรการเดิมไปก่อน จนกว่าระบบการให้บริการด้านตั๋ว E-ticket หรือตั๋วร่วมจะพร้อม

ทั้งนี้ ในส่วนของมาตรการรถเมล์ฟรี รถไฟฟรีในปัจจุบัน พบว่ามีปัญหาอุปสรรคทั้งเรื่องความไม่แน่นอนของโครงการที่ต้องขึ้นกับนโยบายของรัฐบาล และส่งผลให้การจัดสรรงบอุดหนุนให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ล่าช้า ส่งผลให้หน่วยงานขาดสภาพคล่อง ทำให้ ขสมก.ต้องชำระหนี้ค่าน้ำมันและค่าเหมาซ่อมล่าช้า ต้องเสียค่าปรับ 7-8% ทำให้คุณภาพในการให้บริการรถเมล์ไม่เป็นไปตามคาดหวัง

ที่ผ่านมารัฐบาลกำหนดให้ ขสมก.จัดรถฟรี 800 คัน ครอบคลุมเพียง 85 เส้นทาง จากเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทั้งหมด 221 เส้นทาง (รถ ขสมก. 116 เส้นทาง รถร่วมเอกชน 105 เส้นทาง) มีการเดินรถเมล์ทับซ้อนเส้นทางเอกชน ทำให้รายได้ของเอกชนลดลง โดยตลอด 12 ระยะที่ดำเนินการ ขสมก.ได้รับเงินชดเชยรวม 13,980.84 ล้านบาท ส่วนรถไฟฟรีจัดบริการครอบคลุมทุกเส้นทาง 172 ขบวนต่อวัน ประกอบด้วยขบวนรถไฟเชิงสังคม 164 ขบวน และขบวนรถเชิงพาณิชย์ (รถเร็ว) รถไฟฟรีชั้น 3 เท่านั้น จำนวน 8 ขบวน ดำเนินการ 12 ระยะ ร.ฟ.ท.ได้รับเงินชดเชยรวม 4,950.22 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถรับมอบผลการศึกษาได้ เนื่องจากรายละเอียดยังไม่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำเสนอและอธิบายให้ฝ่ายนโยบายตัดสินใจได้ เช่น ตัวเลข วงเงินอุดหนุนในอนาคต จะต้องมีการประเมินให้ชัดเจน ไม่สามารถยึดตัวเลขผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ เช่น รถเมล์ฟรีมี 800 คัน ผู้ใช้บริการ 380,000 คน ไม่ใช่จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ฟรีและลดหย่อนทั้งหมด เนื่องจากมีผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ เช่นมีรายได้สูง ร่วมใช้บริการด้วย จึงใช้มาเป็นจำนวนผู้โดยสารที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตไม่ได้

นอกจากนี้ ยังทำให้การประมาณการเงินอุดหนุนคลาดเคลื่อนไปด้วย โดยจะต้องกำหนดผู้ได้รับสิทธิ์ยกเว้นให้ครบทุกกลุ่มตามที่กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ประกาศไว้ ซึ่งการศึกษาไม่ได้รวมพระภิกษุไว้ รวมถึงการดึงรถร่วมเอกชนเข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อให้เส้นทางเดินรถครอบคลุมทุกพื้นที่และเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการ จึงให้ไปทำเพิ่มเติมและเสนอกลับมาโดยเร็วที่สุด เนื่องจากครบกำหนดเวลาศึกษาแล้ว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้