วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.เร่งปรับปรุง ก.ม.เอาผิดคนโกง คาดเสนอ คสช.สัปดาห์หน้า

ป.ป.ช.เร่งปรับปรุง ก.ม.เอาผิดคนโกงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดสัปดาห์หน้าเสนอ คสช.พิจารณาได้

วันที่ 13 มิ.ย. 57 นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวว่า ป.ป.ช.ได้เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ถือว่า สอดคล้องกับแผนงานการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในประเทศไทย ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

หลังจากสังคมไทยทุกภาคส่วน หันมาให้ความสำคัญต่อต้านการทุจริตมากขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ควรจะเป็นแบบอย่างในการสร้างความเข้มแข็งและแข็งแกร่ง ให้องค์กรป้องกันการทุจริตให้กับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และประชาชน มีแนวทางชัดเจน และก้าวเดินได้ต่อเนื่อง เพราะภาคเอกชนและประชาชน ตื่นตัวเรื่องการต่อต้านทุจริตมากขึ้น

ขณะนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงและแก้ไขข้อกฎหมาย ในหลายข้อเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย และกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะใช้กฎหมาย ป.ป.ช.ได้เต็มศักยภาพและช่วยให้ภาพรวมการขจัดการทุจริตคอร์รัปชันสมบูรณ์ คาดว่าภายใน 1 สัปดาห์ จะสามารถสรุปรายงานการปรับปรุงกฎหมาย ป.ป.ช. ให้ คสช.พิจารณาและรับทราบได้

นายประสาท กล่าวด้วยว่า การดำเนินงานอย่างจริงจังในการปราบปรามการทุจริตของ คสช. จะช่วยส่งเสริมกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน ยังเกิดความช้าล่าอยู่ในหลายขั้นตอน.

ป.ป.ช.เร่งปรับปรุง ก.ม.เอาผิดคนโกงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดสัปดาห์หน้าเสนอ คสช.พิจารณาได้ 13 มิ.ย. 2557 16:51 ไทยรัฐ