วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ธุรกิจตั้งใหม่เดือน พ.ค.ยอด 4.5 พันราย ร่วง 26%

ธุรกิจตั้งใหม่เดือน พ.ค.ยอด 4.5 พันราย ร่วง 26%

  • Share:

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยยอดจดทะเบียนตั้งบริษัทฯ ใหม่ เดือน พ.ค. 57 ยอด 4.5 พันราย ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ชี้ธุรกิจก่อสร้าง ยอดจดทะเบียนสูงสุด... 

นายชัยณรงค์ โชไชย รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2557 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 4,583 ราย เพิ่มขึ้น 318 ราย คิดเป็น 7% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีจำนวน 4,265 ราย และลดลง 1,592 ราย คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 6,175 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนพฤษภาคม 2557 มีจำนวน 833 ราย
                              

ทั้งนี้ มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2557 มีจำนวนทั้งสิ้น 20,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 2,994 ล้านบาท คิดเป็น 17% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2557 ซึ่งมีจำนวน 17,289 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจำนวน 442 ล้านบาท คิดเป็น 2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งมีจำนวน 19,841 ล้านบาท
                            

ทั้งนี้ ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไปจำนวน 576 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 286 ราย ภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 102 ราย ขายส่งเครื่องจักร จำนวน 94 ราย และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 90 ราย ตามลำดับ
                               

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 566,281 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.79 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 393,811 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,056 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 171,414 ราย
                              

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ (ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 57) พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมเดือน พ.ค. 57 ที่สำรวจโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีการปรับตัวดีขึ้นครั้งแรกในรอบ 14 เดือน โดยอยู่ที่ระดับ 60.7 นอกจากนี้ ตัวเลขทางเศรษฐกิจอื่น เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ล้วนมีทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจมากขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยกรมฯ จะได้ติดตามผลการจดทะเบียนต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้