วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดินหน้าตรวจ 'เอดส์-วัณโรค-โรคเพศสัมพันธ์' ในเรือนจำ

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคเอดส์-วัณโรค-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครบวงจรแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 57 ที่ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายโสภณ ธิติธรรมพฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมดำเนินการกิจกรรมการจัดบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในเรือนจำ โดยมีผู้ต้องขังเข้ารับการตรวจคัดกรองรวม 400 ราย

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กลุ่มผู้ต้องขังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีโอกาสเสี่ยงสูง ซึ่งผู้ต้องขังที่ได้รับเชื้อก่อนจำคุกสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้ต้องขังรายอื่นได้ไม่ยาก และผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไม่ว่าจะติดจากนอกหรือในทัณฑสถาน ก็สามารถกลับไปแพร่กระจายเชื้อให้กับชุมชนได้เมื่อพ้นโทษแล้ว เพราะกลุ่มผู้ต้องขังอยู่รวมกันหนาแน่น ทำให้เอื้อต่อการแพร่กระจายโรคได้ ในปัจจุบันมีชายผู้ต้องขังประมาณ 200,000 คน ในเรือนจำและทัณฑสถาน 141 แห่งทั่วประเทศ แต่ละเดือนมีผู้ต้องขังประมาณ 8,000 คน ที่พ้นโทษ และได้รับการปล่อยตัว และอีกมากกว่า 8,000 คนที่เข้ารับโทษจำคุก ทั้งนี้ ยังมีผลการสำรวจผู้ต้องขังชายในเรือนจำกลางคลองเปรม จังหวัดนนทบุรี พบผู้ติดเชื้อซิฟิลิสร้อยละ 3 ติดเชื้อเอชไอวีร้อยละ 25 โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ร้อยละ 4.18 จากจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบรายงานผู้ป่วยวัณโรคในอัตราที่สูงกว่าประชาชนทั่วไป 5-10 เท่า

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอชไอวีในผู้ต้องขัง ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และปีนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการเชิงรุกเพื่อค้นหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคใน 3 เรือนจำ คือ ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางปทุมธานี ทัณฑสถานบำบัดพิเศษชายปทุมธานี และเรือนจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งมุ่งเน้นการค้นหาและวางระบบบริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรค การเอกซเรย์และตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาวัณโรค พร้อมทั้งพัฒนาระบบการดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลควบคู่กันไป เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น และลดภาระการรักษาได้ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางปทุมธานี ซึ่งจะมีผู้ต้องขังได้รับการตรวจรวมทั้งสิ้น 400 ราย คัดกรองวัณโรค โดยสำนักวัณโรค คัดกรองโรคไม่ติดต่อ และตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยด้วยโรคทั่วไป จำนวน 300 ราย โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลคลองหลวง ค้นหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 100 ราย โดยสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

"โอกาสนี้ ขอแนะนำประชาชนทั่วไปว่า ขอให้ทุกคนหันมาป้องกันตนเอง และรับผิดชอบตนเองและผู้อื่น เมื่อมีเพศสัมพันธ์ด้วยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งกับทุกกลุ่ม ถ้าต้องการคำปรึกษาเรื่องสุขภาพทางเพศ สามารถเข้ารับบริการได้ที่สถานพยาบาลและเครือข่ายบริการที่เป็นมิตรใกล้บ้าน ซึ่งในปัจจุบันคนไทยทุกคนสามารถเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง หากประชาชนสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 02-5903217 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422" นายแพทย์สมศักดิ์กล่าว.

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโรคเอดส์-วัณโรค-โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครบวงจรแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ... 13 มิ.ย. 2557 16:11 13 มิ.ย. 2557 16:36 ไทยรัฐ