วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.ศรีสะเกษ เร่งฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา คืนคนดีให้สังคม

ศรีสะเกษเร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาเป็นคนมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมชุมชนปกติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มิ.ย. 57 ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.ศรีสะเกษ ที่ 2 นายสนิท ขาวสอาด รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2557 มีผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 60 คน เข้ารับการบำบัดรักษา ในระหว่างวันที่ 9 - 23 มิ.ย. 2557 รวม 15 วัน

นายสนิท ขาวสอาด รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้กลยุทธ์ 7 แผนหลักต่อเนื่อง ในปี 2557 มีแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด กำหนดให้นำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัด จำนวน 300,000 คน ให้ได้ร้อยละ 80 เป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ขณะที่จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด จำนวน 300 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 60 คน ใช้เวลาในการบำบัดรุ่นละ 15 วัน เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ให้กลับมาเป็นคนดี มีคุณภาพ และกลับไปอยู่ในสังคมชุมชนได้อย่างปกติ และให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ฝึกอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เป็นการสร้างรายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก.

ศรีสะเกษเร่งบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้กลับมาเป็นคนมีคุณภาพ และอยู่ในสังคมชุมชนปกติ 13 มิ.ย. 2557 15:34 ไทยรัฐ