วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ม.ล.ปนัดดา' ปลุก ขรก. ช่วยสร้างสามัคคี

"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกข้าราชการช่วยสร้างสามัคคี ฝากผู้บริหารร่วมยึดมั่นในคำสอน

วันที่ 13 มิ.ย. 57 ที่สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ประเทศไทย : แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" แก่ข้าราชการหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ตอนหนึ่ง ว่า ถือเป็นโอกาสที่ดีจริงๆ เวลานี้ที่จะได้ช่วยกันกลับฟื้นคืนสถานภาพของสถาบันข้าราชการไทย ให้กลับมาเป็นสถาบันที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ดั่งแต่เก่าก่อน ในฐานะข้าราชการของพี่น้องประชาชน ข้าราชการของในหลวง ไม่ใช่ข้าราชการที่ต้องเที่ยวไปประจบประแจงสอพลอนักการเมืองอีกต่อไป

"ผมขอเน้นเป็นประการแรก คือ บุคคลที่หัวขององค์กร หรือหัวหน้าส่วนราชการ หากตัวหัวหน้ามุ่งมั่นปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เคารพกฎระเบียบ ไม่ลุแก่อำนาจ และไม่นิยมการถูกเอาอกเอาใจอย่างผิดๆ องค์กรนั้นและสังคมที่เป็นภาพรวมย่อมจะมีวิวัฒนาการในเชิงบวก หรือเชิงก้าวหน้าอย่างแน่นอน ผมใคร่ขอฝากผู้บริหารทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น จงได้ร่วมกันยึดมั่น ปรัชญาคำสอนพระราชทานที่ข้าราชการพึงจะต้องเป็นแบบอย่าง แห่งความถูกต้องและความดีงามแก่สังคม" ม.ล.ปนัดดา กล่าว

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อว่า เมื่อมีอำนาจนั่นหมายถึงอำนาจในหน้าที่แห่งความรับผิดชอบในการบำบัดทุกข์-บำรุงสุข และการดำรงรักษาประเทศ ไม่ใช่อำนาจที่จะนำไปใช้ข่มเหงรังแกประชาชนและเอารัดเอาเปรียบประเทศชาติ ขอให้ร่วมกันกลับฟื้นคืนดีประเทศไทย ร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวเราพี่น้องคนไทยโดยเร็ววัน กับอีกทั้งช่วยกันอธิบายให้เพื่อนๆ ในบรรดามิตรประเทศทั้งหลายได้เข้าใจว่าที่นี่ คือ ประเทศไทย ที่ทุกคนรักและหวงแหนยิ่งชีวิต

"เราเกิดที่นี่ เราตายที่นี่ เราไม่มีแผ่นดินอื่นใดอีกแล้ว การเมืองได้ทำให้ชาติบ้านเมืองของเราแตกแยก จนกระทั่งระบบของประเทศไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้ ขอเวลาให้เราคนไทยกลับฟื้นคืนดีประเทศชาติบ้านเมืองไทยด้วย" ม.ล.ปนัดดา กล่าว.

"ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล" ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลุกข้าราชการช่วยสร้างสามัคคี ฝากผู้บริหารร่วมยึดมั่นในคำสอน 13 มิ.ย. 2557 14:17 13 มิ.ย. 2557 14:46 ไทยรัฐ