วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มุมข้าราชการ 14/06/57

มุมข้าราชการ 14/06/57

โดย ซี.12
14 มิ.ย. 2557 05:00 น.
  • Share:

การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ–คสช. เข้าควบคุมอำนาจการปกครองประเทศเริ่มเข้ารูปเข้ารอยชัดเจนแล้วเมื่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคสช.ผู้ใช้อำนาจนายกรัฐมนตรี กระจายอำนาจความรับผิดชอบให้ฝ่ายต่างๆดำเนินการอย่างเต็มกำลังเพื่อเป็นการคืนความสุขให้ประชาชนก่อนจะถึงขั้นตอนที่สองคือการมี สภานิติบัญญัติ สภาปฏิรูป และ คณะรัฐมนตรี....

ในด้านการปรับปรุงตัวบุคคลในวงราชการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมในช่วงนี้เมื่อ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ขยับไปสู่ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้วยความเต็มอกเต็มใจก็ได้ ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม มาทำหน้าที่ปลัดกระทรวงก่อนที่จะขึ้นเป็นตัวจริงตามขั้นตอน....

อีกปลัดกระทรวง สุรชัย ศรีสารคาม ที่โอนจากมหาดไทยมาเป็นปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรัฐบาลที่แล้วได้ไม่กี่เดือนก็ต้องเข้าไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วให้ เมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงขึ้นรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไอซีที ทั้งนี้ ผู้ตรวจฯเมธินี โอนมาจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังตั้งแต่ปี 2546....

อีกรายการที่สร้างความฮือฮาไม่เบาคือการมีคำสั่งให้ อรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วให้ ตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสูงสุดเป็นผู้รักษาราชการแทนอัยการสูงสุด สิ่งที่ควรตรวจสอบต่อไปคือการปูนบำเหน็จ อดีตอัยการสูงสุด ที่ทำงานรับใช้ใกล้ชิดฝ่ายการเมืองในระยะที่ผ่านมาด้วยการให้ไปเป็นประธานโน่นประธานนี่นั้นเป็นเรื่องที่ควรทบทวนด้วย....

สำหรับ สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วย แล้วให้ รองเลขาธิการ ที่มีอาวุโสสูงสุดรักษาราชการแทนนั้นไม่น่าแปลกใจเพราะในยุคสมัยของ เผด็จการรัฐสภา ที่ผ่านมานั้นได้ทำอะไรไว้บ้างย่อมมีคนรู้เห็นชัดเจน....

ทางด้านการเดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังมีให้เห็นกันหลายจุดอย่างเช่น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการในช่วงนี้โดยเลือกพื้นที่นำร่องจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ทุ่มเทเรื่องการดำเนินการศูนย์ปรองดองทั่วประเทศโดยสั่งการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกพื้นที่ร่วมกับฝ่ายทหารเต็มที่....

เช่นเดียวกับงานด้านการต่างประเทศยิ่งหายห่วงเมื่อ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำทีมในการสร้างความเข้าใจกับนานาชาติถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในประเทศไทยได้ชัดเจนขึ้นโดยมี เสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศเป็นกำลังสำคัญร่วมกับ รองปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต และ กงสุลใหญ่ ทุกแห่ง....

เข้าสู่แวดวงหนังสือ ต่วยตูน เดือนมิถุนายน ภักดี ชมภูมิ่ง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเขียนเรื่องพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้น่าอ่านน่าติดตาม ส่วนค่ายสยามอินเตอร์บุ๊คส์ จัดพิมพ์นิยายกำลังภายในคลาสสิค 2 เรื่องซ้อนคือ ก๊วยเจ๋งยอดวีรบุรุษ ของ กิมย้ง และ กระบี่ไร้เทียมทาน ของ อึ้งเอ็ง เรียบเรียงโดย น.นพรัตน์ รายการต่อมาเป็นซีรีส์ชุด เกาะรัก จากสำนักพิมพ์มายดรีม 4 เล่ม คือ กติกาหัวใจ ทะเลกามเทพ นิยายรักสองเรา และ ทะเลหวาม....

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้