วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธ.ก.ส. ทยอยจ่ายจำนำข้าว ชาวนารับแล้ว 1.3 ล้านราย ยอด 1.8 แสนล้าน บ.

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวม 19 วัน ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายไปแล้วจำนวน 1,393,678 ราย ปริมาณ 10.97 ล้านตัน จำนวนเงิน 180,337 ล้านบาท...

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 57 มีรายงานว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้แจ้งยอดจ่ายเงินจำนำข้าวปี 56/57 ตั้งแต่ 26 พ.ค.-13 มิ.ย. 2557 รวมยอดจ่าย ณ ปัจจุบัน 749,072 ราย วงเงิน 75,753.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 26 พ.ค. จ่ายไป 3,542 ราย เงิน 311.71 ล้านบาท วันที่ 27 พ.ค. จ่ายไป 29,025 ราย เงิน 3,237.89 ล้านบาท วันที่ 28 พ.ค. จ่ายไป 61,645 ราย เงิน 6,656.66 ล้านบาท วันที่ 29 พ.ค. จ่ายไป 84,164 ราย เงิน 8,992.92 ล้านบาท วันที่ 30 พ.ค. จ่ายไป 118,472 ราย เงิน 11,633.61 ล้านบาท วันที่ 31 พ.ค. จ่ายไป 41,696 ราย เงิน 3,893.69 ล้านบาท

ส่วนวันที่ 1 มิ.ย. จ่ายไป 2,737 ราย เงิน 260.25 ล้านบาท วันที่ 2 มิ.ย. จ่ายไป 16,671 ราย เงิน 1,777.65 ล้านบาท วันที่ 3 มิ.ย. จ่ายไป 17,283 ราย เงิน 1,678.39 ล้านบาท วันที่ 4 มิ.ย. จ่ายไป 25,528 ราย เงิน 2,488.21 ล้านบาท วันที่ 5 มิ.ย. จ่ายไป 24,474 ราย เงิน 2,514.64 ล้านบาท

ขณะที่ วันที่ 6 มิ.ย. จ่ายไป 43,874 ราย เงิน 4,419.31 ล้านบาท วันที่ 7 มิ.ย. จ่ายไป 11,458 ราย เงิน 1,033.28 ล้านบาท วันที่ 8 มิ.ย. จ่ายไป 7,068 ราย เงิน 641.25 ล้านบาท วันที่ 9 มิ.ย. จ่ายไป 60,505 ราย เงิน 6,384.42 ล้านบาท วันที่ 10 มิ.ย. จ่ายไป 70,367 ราย เงิน 7,129.60 ล้านบาท วันที่ 11 มิ.ย. จ่ายไป 55,744 ราย เงิน 5,593.63 ล้านบาท วันที่ 12 มิ.ย. จ่ายไป 38,923 ราย เงิน 3,690.10 ล้านบาท และ วันที่ 13 มิ.ย. จ่ายไป 35,825 ราย เงิน 3,409.48 ล้านบาท.

อย่างไรก็ตาม ยอดจำนำข้าวเปลือกปี 56/57 มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ 1,671,720 ราย จำนวนข้าวเปลือก 11.64 ล้านตัน จำนวนเงิน 192,950 ล้านบาท ตัวเลขยอดใบประทวน และเงินจำนำข้าว ณ วันที่ 13 มิ.ย.57 ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายไปแล้วจำนวน 1,393,678 ราย ปริมาณ 10.97 ล้านตัน จำนวนเงิน 180,337 ล้านบาท จากยอดจัดสรรทั้งหมด 195,421 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณและเงินระบายข้าว 164,921 ล้านบาท เงินกองทุน 10,500 ล้านบาท งบกลางที่ี กกต.ให้ยืม 20,000 ล้านบาท คงเหลือยอดค้างเกษตรกร 278,042 ราย ข้าว 0.67 ล้านตัน เงิน 12,623.25 ล้านบาท.

ธ.ก.ส.เดินหน้าจ่ายเงินจำนำข้าวชาวนา รวม 19 วัน ธ.ก.ส.ทยอยจ่ายไปแล้วจำนวน 1.3 ล้านราย จาก 1.6 ล้านราย ปริมาณ 10.97 ล้านตัน จำนวนเงิน 180,337 ล้านบาท... 13 มิ.ย. 2557 11:56 13 มิ.ย. 2557 12:36 ไทยรัฐ