วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คนที่ใช่.. เมื่อไหร่จะเจอ (2)

คนที่ใช่.. เมื่อไหร่จะเจอ (2)

  • Share:

ในบทความคราวที่แล้ว เราได้ทิ้งท้ายไว้ในเรื่องการเลือกคนที่ใช่ ให้เหมาะกับลักษณะงานแต่ละประเภทในองค์กรโดยการใช้ Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการวัดภาวะจิตของมนุษย์ ว่าคนเรามีการรับรู้และตัดสินใจในเรื่องต่างๆ อย่างไร

เข็มทิศ SME อาทิตย์นี้ขอเสนอบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกบุคลิกของพนักงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทในองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ค่ะ

หลังจากที่ให้พนักงานตอบคำถามง่ายๆ 4 ข้อที่ได้กล่าวไว้ในบทความครั้งที่แล้ว เราจะได้สามารถแบ่งบุคลิกภาพออกเป็น 16 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทต่างก็มีจุดแข็ง จุดด้อย ต่างกันไป โดยจะขอวิเคราะห์เปรียบเทียบกับลักษณะงานต่างๆ ในองค์กรที่เหมาะสมกับบุคลิกแต่ละประเภท ดังนี้

ENTJ เป็นบุคลิกของ CEO
เพราะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมครบทั้งสี่อย่าง คือทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคม (E) การมองอนาคต การวางแผน (N) ตรรกะ ความยุติธรรม (T) และความสามารถในการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด (J) โดยอักษร N + J บ่งบอกว่าบุคคลนี้มีวิสัยทัศน์แนวแน่ เมื่อรวมกับ E + T วิสัยทัศน์ของเขาจึงมีตรรกะ มีแนวทางวางไว้อย่างชัดเจน และได้รับการยอมรับจากคนในองค์กร บุคคลนี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็น CEO

ESTJ เป็นบุคลิกของ General Manager
เมื่อเทียบกับ CEO แล้ว ESTJ ขาดเพียงความสามารถในการวางแผนอนาคต (N) แต่ก็ได้ความสามารถในการลงมือทำอย่างไม่ลังเล (S) มาแทน เขาจึงเหมาะที่จะทำงานเป็นแขนขาของ CEO

ENFJ เป็นบุคลิกของ นักการเมือง
เป็นบุคลิกของคนที่มีวิสัยทัศน์ที่แนวแน่ (N + J) สามารถพูดชี้นำและปลุกใจคนได้ (E + F) แต่ไม่มีการนำเสนอวิธีการที่จะพาไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจน (T) เขาจึงเหมาะที่จะทำงานที่ต้องใช้วาทศิลป์ในการหว่านล้อมผู้คน

ENTP เป็นบุคลิกของ ผู้ประกอบการ หรือฝ่ายวิจัยพัฒนา
บุคคลประเภทนี้ มีวิสัยทัศน์ที่ดีมาก (N + T) มีคอนเนคชั่นและสามารถโน้มน้าวใจคนด้วยเหตุผลได้ (E + T) แต่ขาดทักษะการตัดสินใจที่ดี (J) เปรียบเสมือน เจ้าของกิจการ ที่ทำหลายอย่างแต่ ไม่มีความลึกซึ้งในตัวงานแต่ละประเภท และไม่จดจ่อกับอะไรสักอย่าง พนักงานที่มีบุคลิก ENTP เหมาะกับการทำงานในฝ่ายวิจัยพัฒนา เนื่องจากมีไอเดียเยอะ ชอบคิดอะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา

INTJ เป็นบุคลิกของ นักวางกลยุทธ์
INTJ เป็นบุคลิกแบบ ขงเบ้ง คือ มีวิสัยทัศน์ (N) มีตรรกะ (T) และตัดสินใจเก่ง (J) แต่ขาดทักษะในการโน้มน้าวใจคน และทักษะในการเข้าสังคมที่ดี (E) ดังนั้น การตัดสินใจของคนบุคลิกนี้จะไม่ค่อยฟังใคร และเชื่อตนเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การที่เขาเป็นคนชอบเก็บตัว ไม่ชอบเฮฮา สังสรรค์ (I) เขาจึงมีเวลาคิดแผนการที่ลึกซึ้งและรอบคอบกว่าคนบุคลิกอื่นๆ ได้ เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะทำงานประเภทวางกลยุทธ์องค์กร

INTP เป็นบุคลิกของ นักวิเคราะห์
เป็นบุคลิกที่ชอบค้นคว้าในเรื่องต่างๆ (T) มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (N + P) เป็นบุคคลประเภท “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้” และด้วยเหตุที่ไม่ชอบเข้าสังคม (I) บุคคลประเภทนี้จึงมีเวลาอยู่กับความคิด การวางแผน และการค้นหาแหล่งที่มาของข้อมูลมากมาย เขาจึงเหมาะที่จะทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์

INFJ เป็นบุคลิกของ อาจารย์ หรือ ที่ปรึกษา
เป็นบุคลิกที่มีความมุ่งมั่น (J) คิดและคาดการณ์เก่ง (N) แต่ขาดเครื่องมือในการนำไปสู่เป้าหมาย (T) คนประเภทนี้มักขยัน ทำงานเยอะ แต่จะถึงเป้าหมายวันไหนไม่อาจทราบได้ เหมาะจะเป็นที่ปรึกษา เนื่องจากสามารถวางแนวทางให้องค์กรได้ แต่ไม่สามารถลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเองได้

ISTJ เป็นบุคลิกของ นักบัญชี
เป็นบุคลิกที่มีตรรกะ (T) และตัดสินใจทันทีจากเหตุการณ์ปัจจุบัน (S + J) แต่ไม่ชอบมองผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต (N) เขาจึงเหมาะเหมาะกับการวิเคราะห์ตัวเลข อย่างงานบัญชีหรือ Auditor แต่ไม่เหมาะที่จะวิเคราะห์แผนธุรกิจ ที่ต้องอาศัยการมองลึกไปถึงอนาคต นอกจากนี้ คนประเภทนี้ยังเหมาะกับงานที่ต้องควบคุมกฎระเบียบต่างๆ อีกด้วย

ESFJ เป็นบุคลิกของ lobbyist
เป็นบุคลิกของคนที่มีความตั้งใจที่จะไปให้ถึงเป้าหมายสูง (J) แต่ขาดวิสัยทัศน์ (N) และ ยังตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกปัจจุบัน (S) อย่างไรก็ตาม เขามีความเก่งกาจในการพูดโน้มน้าวใจคน (E + F) และมีความตั้งใจจริง (J) บุคลิกแบบนี้จึงเหมาะที่จะเป็นนักล็อบบี้

ENFP เป็นบุคลิกของ นักการตลาด
คนประเภทนี้ จะเป็นคนร่าเริง คุยเก่ง มีทักษะการเข้าสังคมสูง (E + F) ครีเอทีฟ (N + P) และ คาดการณ์ความรู้สึกของคนอื่นเก่ง (N + F) ดังนั้น เขาจึงเหมาะกับงานด้านการตลาดที่ต้องใช้จินตนาการอันกว้างไกล และความคิดแบบฟุ้งๆ เพื่อจับอารมณ์คนหมู่มากได้

ESTP เป็นบุคลิกของ Operations Manager
เป็นบุคลิกที่มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี (E) สามารถลงมือแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างครีเอทีฟ (S + T + P) อย่างไรก็ตาม เขามีจุดด้อยด้านการวางแผนอนาคต (N) จึงต้องคอยรับแนวทางจากฝ่ายอื่นมา เหมาะเป็น Operations Manager

ESFP เป็นบุคลิกของ นักขาย
เนื่องจากคนประเภทนี้มีทักษะการเข้าสังคมสูง คุยเก่ง โน้มน้าวคนเก่ง (E + F) เป็นคนลุยๆ และจะพยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุด (S) แต่เขาไม่มีความสามารถในการมองอนาคต (N) มากเท่าไหร่ จึง เหมาะกับการเป็นเซลส์แมน หรือนักขาย

ISFJ เป็นบุคลิกของ Administrator
เป็นคนที่มีระเบียบ (J) เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนรอบตัว (F) และจะพยายามลงมือแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาให้ทันที (S) เขาจึงเหมาะที่จะเป็นฝ่าย Administrator ที่ไม่ต้องอาศัยทักษะการพูดและการวางแผนมากนัก

ISTP เป็นบุคลิกของ ช่างซ่อม ที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรกล
เป็นคนมีตรรกะที่ดี เข้าใจหลักการทำงานของสิ่งต่างๆ (T) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที (S + P) แต่ไม่ชอบสื่อสารกับผู้คน (I) ดังนั้นจึงเหมาะจะทำงานกับเครื่องจักรกล หรือช่างซ่อม

INFP เป็นบุคลิกของ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์
เป็นคนมีจินตนาการสูง สามารถค้นหาเห็นข้อดีของผู้อื่น และนำมาแต่งเติมเป็นเรื่องราวที่ตรงกับอารมณ์และความรู้สึกของคนทั่วไปได้ (N + F) นอกจากนี้เขายังมีความสามารถในการเขียนจึงเหมาะกับการเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์

ISFP เป็นบุคลิกของ Graphic Designer หรือ ศิลปิน
เป็นคนที่ชอบลงมือทำอะไรที่เกี่ยวกับความรู้สึก และมีอารมณ์ศิลปินสูง (S + F) ไม่ชอบกฎเกณฑ์ (P) ไม่ชอบเข้าสังคม มีโลกส่วนตัวสูง (I) เขาจึงเหมาะที่จะเป็น Graphic Designer หรือ ศิลปิน
ไม่อยากเลยใช่ไหมคะ กับการเลือกคนที่ใช่ ให้เหมาะกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์กร หวังว่า SME ทุกๆท่าน จะเจอคนที่ใช่ กันเร็วๆ นะคะ.

ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์
http://www.facebook.com/SMECompass

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้