วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
หัวหน้าคสช. มอบนโยบายใช้จ่าย งบฯปี 58 ยัน ไม่มีจำนำข้าว

หัวหน้าคสช. มอบนโยบายใช้จ่าย งบฯปี 58 ยัน ไม่มีจำนำข้าว

  • Share:

หัวหน้าคณะ คสช.มอบนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณปี 58 ย้ำให้ข้าราชการประจำปฏิบัติงานรับใช้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการงานร่วมกันทุกด้าน เชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกหลาน ยัน ไม่มีจำนำข้าว

วันที่ 13 มิ.ย. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. เป็นประธานการประชุม ชี้แจงรายละเอียด และยุทธศาสตร์ การจัดทำกรอบงบประมาณ ปี 2558 และ การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2557 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่สโมสรทหารบก ถนน วิภาวดีรังสิต จากนั้นส่วนราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด จะจัดทำรายละเอียด การขอจัดสรรงบประมาณ ให้สำนักงบประมาณพิจารณา โดยมีผู้บริหาร คสช. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เช่น สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม กว่า 1,200 คน

โดยหัวหน้าคณะ คสช. กล่าวว่า วันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ เรื่องงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนด โดยส่วนตัว ก็ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ไปแล้ว ในวงเงิน (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันล้านบาท) 2.575 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากปีงบประมาณรายจ่ายปี 2557 ร้อยละ 2 หรือ ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยากฝากนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการ ทุกกระทรวง โดยย้ำให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบคอบไม่นำความรู้สึกส่วนมาเกี่ยวข้องกับการทำงาน และต้องทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือ ซึ่งการเข้ามาทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.นั้น ทุกฝ่ายก็ทราบดีแล้วว่าความจำเป็น คือ อะไร ปัญหาที่ผ่านมาหลักๆ คือ การบริหารจัดการทำงานของข้าราชการประจำที่ยังมีปัญหา ซึ่งยังไม่สามารถที่ดำเนินการตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ แต่งยอมรับว่าบางส่วนก็มีความคืบหน้าบ้างแล้ว หากอะไรที่ยังติดขัด อยากให้ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขด้วยความเต็มความสามารถในฐานะเป็นข้าราชการประจำ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อคนไทยทุกคนในประเทศได้รับประโยชน์ ซึ่งต้องพัฒนาทุกด้านและบูรณาการร่วมกัน เชื่อมโยงกันจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเรา นี่คือเหตุผลที่ทำให้จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในจุดนี้

ส่วนการที่จะกล่าวหาผู้ใดว่า ผิดหรือถูก หรืออาจทุจริตนั้น จะต้องให้กระบวนการยุติธรรมไต่สวนออกมาให้ได้ข้อยุติ โดยหากยังพูดตอบโต้กันไปมาโดยไม่ข้อยุติความขัดแย้งต่างๆ ก็จะตามมาอีก โดยส่วนตัวในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำข้าราชการประจำ ก็จะพยายามใช้อำนาจ คสช.เท่าที่จำเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาอาจทำให้ทุกฝ่ายเสียขวัญกำลังใจ ซึ่งเราก็มีความจำเป็นที่จะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม จุดใดยังมีความขัดแย้งอยู่ต้องยุติให้ได้โดยเร็วเพื่อให้การดำเนินงานพัฒา มีความคือหน้าต่อไป  

พล..อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เราอย่าลืมปรัชญาเศรษฐกิจขอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายคนไม่เข้าใจ หลายคนบอกว่า ทุกคนต้องประหยัดซึ่งไม่ใช่ ต้องใช้ทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ มีเหตุ มีผล พอประมาณ ที่สำคัญ คือ การมีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้ คุณธรรม ถ้ามีน้อยก็ใช้น้อย ถ้ามีเหลือก็แบ่งปัน มีมากกว่านั้นก็ขายต่อ ทุกคนต้องรู้ คนในชาติต้องรู้ กรุณานำไปสู่การปฏิบัติด้วย หลักการเหล่านี้ ต้องไปอยู่ทุกกระทรวง นำร่องในการทำงาน สอนให้คนพอเพียง ถ่ายทอดความรู้ เขาต้องระวังอะไร ข้อมูลข่าวสารถึงเขาไหม ทำอย่างไรเหล่านี้จะถึงชาวบ้าน คุณธรรมอะไรดีก็ทำ อะไรไ่ม่ดีก็อย่าทำ สิ่งอะไรที่ทำแล้วสังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้ามีคุณธรรม ศีลธรรม มีสองอย่างนี้ องค์กรของท่านก็เข้มแข็งอย่างของผม จะซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไม่ใช่คิดวันนี้ซื้อพรุ่งนี้ ทุกเหล่าทัพต้องขึ้นบัญชี อันนี้ใหม่ ใหม่ของผมคือ 1-10 ปี การจัดซื้อจัดหาต้องกำหนดความต้องการ เพื่อลดภาระในการซ่อมก็พยายามดัดแปลง ต้องวางแผนล่วงหน้า เราต้องระวังตัวเหมือนกัน อธิบายให้ได้

ถ้าเราไม่มีทหารวันนี้ เราอย่าไปต่อรองกับใครเขาเลย นั่นคือ ความจำเป็นที่ต้องมีทหาร วันนี้เขาคุยกับประเทศเรา เพราะช่องทางทหาร ถ้าเราไม่มีทหารวันนี้ เราอย่าไปต่อรองกับใครเขาเลย นั่นคือ ความจำเป็นที่ต้องมีทหาร ศักดิ์ศรีประเทศไทยต้องสุดยอดอยู่แล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า เรื่องการบูรณาการ การทำงานร่วมกัน เรื่องน้ำมีหลายกระทรวงมาก วันนี้ก่อนท่านจะไปทำอันอื่น ท่านเอางบฯ เรื่องน้ำมาดู มาคุยกัน เราเสียหายอย่างนี้ไปเยอะมากมาย สูญเสียยิ่งกว่าเงินทอง เรื่องนี้กำลังจะดำเนินการปราบปราม จับกุมทั้งหมด นายทุน (บุกรุกป่า) ที่ผ่านมา กฎหมายบังคับใช้ไม่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหา เราต้องไม่เลือกปฏิบัติ

ขณะที่ มาตรการช่วยเหลือประชาชน ต้องส่งเสริมให้ประชาชนยืนหยัดได้ในระยะยาว เกษตรทฤษฎีใหม่ ไม่ใช่ทุกคนปลูกเหมือนกัน ทำเหมือนกัน บ้านเราเศรษฐกิจเป็นหลัก ทำอย่างไรจะสร้างระบบเศรษฐกิจให้ยั่งยืน ให้ความรู้เกษตรกร ลดต้นทุนผลิต เราจะดูแลชาวนา ชาวไร่ อย่างไร ทำไมเราไม่เอาระบบสหกรณ์มา วันนี้ถ้าผมรื้อระบบสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ ต้องรับไปยังไม่เรียบร้อยหลายอย่าง

ส่วนใครเห็นด้วยให้มีจำนำข้าวต่อ ถ้ามีแล้วโปร่งใส ประชาชนได้รับจริงๆ พิสูจน์มา วันหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ วันนี้ไม่มีแน่นอน ขณะนายทุนต่างๆ ก็ต้องลดลง ช่วยกันส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มากกว่าปุ๋ยเคมี มีธนาคารข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ เบิกยืมได้ไหม ไปหาทางคิดเอา

ส่วนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ ต้องเชื่อมโยงกับการลงทุนต่างประเทศ ต่อไปนี้ การเสนอตั้งโรงงานต้องเข้าหลักเกณฑ์ เราเป็นศูนย์กลาง ทำไมทุกคนอยากมา แต่ทั้งหมดตอนนี้หายไปตรงไหน วันนี้ต้องให้เป็นผลประโยชน์กลับมาสู่คนไทยให้ได้ ไปคิดมา และเมื่อพี่น้องประชาชนเมื่อเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ความน้อยใจก็จะหายไป ความกดดันของเจ้าหน้าที่ก็ลดลง

เรื่อง สาธารณูปโภค ผมรู้ว่า ทุกคนอยากได้ แต่เป็นภาระหรือเปล่า ชาวบ้านยังไม่เข้าใจเลยว่า รถไฟรางคู่ คืออะไร แต่อยากได้ เพราะชื่อแปลกดี เรื่องพลังงาน ปัญหาความมั่นคงทางพลังงานเราน้อยมาก เพราะทุกคนสัมพันธไมตรีกับเพื่อนบ้าน ถ้าเขาปิดเราอยู่ได้ไหมขอให้พวกท่านไปแก้ไข ไปทำให้เกิดความมั่นคงทางพลังงานเกิดขึ้น ให้เราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง แผงโซลาร์เซลล์ทำให้ถูก ดีคืนเข้าสายส่ง มีพลังงานสำรองมากขึ้น

ค่าครองชีพก็ต้องรีบแก้ไข ดูแลโดยทั่วถึง ราคาพลังงานต่างๆ มีผลกระทบมาก ผมกำลังให้ หน.กลุ่มไปดู บริษัทที่มีปัญหาทำอย่างไรให้ชัดเจนขึ้น ต้องไปทบทวน อะไรที่เป็นรัฐวิสาหกิจล้วนๆ ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร อะไรที่เป็นรัฐวิสาหกิจบวกมหาชน เช่น ปตท. ได้ประโยชน์สู่ ปชช.ยังไง

"เรื่องประชาธิปไตย ที่ใช้คนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยอย่างนี้ไม่ได้แล้ว ประชาชนแบ่งฝ่าย ประชาธิปไตยแบบไหนกัน มีคนบอก ทหารสองฝ่าย ผมว่า ฝ่ายดีเยอะกว่าฝ่ายไม่ดี ไม่ต้องมาห่วงผมว่า มีกี่ฝ่าย มีฝ่ายเดียว คือ ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ปชช.พอแค่นี้ ส่วนที่ผ่านมา หนักนิด เบาหน่อย ขอโทษด้วย ขอบพระคุณจริงๆ ขอให้ทนผมอีกสักนิด และใช้ปฏิทินอันเดียวกัน ไม่เข้าใจหรือว่า ที่เราทำคืออะไร หลักการเหตุผล ความมุ่งหวัง ไม่ได้ไปสร้างปัญหาเพิ่ม เคลียร์ปัญหาเก่า ทำให้เขาทำให้ได้ ขอบคุณอีกครั้ง ขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันทำหน้าที่และคืนความสุขให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพวก ทุกฝ่าย ด้วยความทั่วถึงและเป็นธรรม" พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้