วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'กระทรวงทรัพย์ฯ'เร่งแก้'ป่า-น้ำ-ขยะ' รื้อทั้งระบบหวังผล 3เดือน!

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาทรัพยากร ป่าไม้ น้ำ และขยะ เผยช่วงเวลานี้เหมาะสมแก้ทั้งระบบสิ่งแวดล้อม คาดเห็นผลใน 3 เดือน...

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในขณะนี้มี 3 ปัญหา คือป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อมด้านขยะ โดยในส่วนป่าไม้ ที่ดิน ประสบปัญหาการบุกรุกเพื่อยึดครองพื้นที่ รวมถึงการลักลอบตัดไม้มีค่า

ขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทั้งหมด 107 ล้านไร่ จากเดิม 147 ล้านไร่ ลดลง 40 ล้านไร่ ซึ่งจัดสรรให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 30 ล้านไร่ และถูกบุกรุก 10 ล้านไร่ ซึ่งมีปัญหาแตกต่างกันทั้งการบุกรุกเพื่อการเพาะปลูก หรือการบุกรุกของนายทุนเพื่อประกอบกิจการต่างๆ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางแนวทางการแก้ไขปัญหาป่าไม้ที่ดิน โดยการนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนมาร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน และแก้กฎระเบียบต่างๆ ให้มีความรวดเร็วไม่ล้าสมัย โดยจะเน้นในด้านการป้องกันพื้นที่ที่เหลือเป็นหลัก ก่อนจะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ถูกทำลาย

ส่วนด้านปัญหาทรัพยากรน้ำได้ให้กรมทรัพยากรน้ำ จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำ แก้ปัญหาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกลุ่มน้ำย่อย มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรน้ำแต่ละพื้นที่ ส่วนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมขยะนั้น จะต้องมีการพูดคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมองว่าช่วงเวลาปัจจุบันเป็นช่วงที่มีความเหมาะสมที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ คาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานใน 3 เดือน.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งเดินหน้าแก้ปัญหาทรัพยากร ป่าไม้ น้ำ และขยะ เผยช่วงเวลานี้เหมาะสมแก้ทั้งระบบสิ่งแวดล้อม คาดเห็นผลใน 3 เดือน... 13 มิ.ย. 2557 10:42 13 มิ.ย. 2557 12:02 ไทยรัฐ