วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันวิจัยฯ ไทยผุด'Braini-Tab'ตัวช่วยบำรุงสมอง-ช่วยจำ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ "Braini-Tab" ให้แก่บริษัทภาคเอกชนนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์...

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความสำเร็จของฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ในการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์ในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำจากพืชผักสมุนไพรให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบยาเม็ด "Braini-Tab" ซึ่งรับประทานง่าย และมีประสิทธิภาพในการบำรุงสมอง และเสริมสร้างความจำ ทั้งในเด็กที่ต้องการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจดจำและการเรียนรู้ และผู้สูงอายุที่มีอาการเริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าสู่ระบบการผลิตในเชิงพาณิชย์ วว. ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 5 ปี ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจากสมุนไพรไทย และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้าน ดร.กฤติยา ทิสยากร นักวิจัยฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวว่า การศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่อความจำในอาสาสมัคร พบว่ามีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทั้งในกลุ่มคนปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้น โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ต่อร่างกายเมื่อรับประทานทุกวันเป็นเวลา 3 เดือน และได้นำผักป๊วยเล้งมาเป็นองค์ประกอบหลักในพัฒนาสูตรตำรับได้เป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์มแบบธรรมดาในชื่อ Braini-Tab.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมองเสริมสร้างความจำ "Braini-Tab" ให้แก่บริษัทภาคเอกชนนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์... 13 มิ.ย. 2557 10:27 13 มิ.ย. 2557 11:00 ไทยรัฐ