วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สพฐ.ถกกรอบ 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง'

สพฐ.ถกกรอบหลักสูตร 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ชี้ต้องแยกออกจากกัน หาชั่วโมงเรียนที่เหมาะสม ไม่กระทบเด็ก เล็งหาหนังสืออ่านนอกเวลาที่เกิดความภูมิใจในชาติ...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวินัย รอดจ่าย ประธานกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองว่า วันนี้ (13 มิ.ย.57) จะมีการหารือเรื่องกรอบหลักสูตร ซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะแยกวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองออกมาเป็นวิชาเฉพาะ รวมถึงต้องกำหนดชั่วโมงเรียน คาบเรียน ซึ่งสองวิชานี้จะมีหน่วยกิตที่มีผลต่อการเรียนอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาที่มีระบบการเรียนเป็นหน่วยกิตอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องดูว่าจะจัดสรรเวลาเรียนสองวิชานี้อย่างไร เพราะขณะนี้คาบเรียนที่เด็กเรียนอยู่มีจำนวนมากอยู่แล้ว จึงต้องจัดสรรเวลาให้ดีไม่ให้กระทบต่อเด็ก

อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่พลเมืองว่า มีเรื่องอะไรบ้างที่เด็กต้องเรียน โดยจะเน้นความปรองดอง สามัคคี สิทธิหน้าที่ ขณะวิชาประวัติศาสตร์ แม้จะมีหนังสือเรียนเดิมอยู่แล้ว แต่ต้องมาพิจารณาว่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนใดบ้าง ส่วนวิชาหน้าที่พลเมืองนั้น ที่ผ่านมาเนื้อหาจะรวมอยู่ในวิชาอื่นๆ เช่น สังคม เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นต้องมาจัดทำเนื้อหาใหม่ โดยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันดูเนื้อหาให้เหมาะสมในแต่ละระดับชั้น นอกจากนี้ยังต้องทำคู่มือครูในการเรียนการสอน รวมทั้งการอบรมและพัฒนาครูผู้สอนด้วย 

นายวินัย ยังกล่าวอีกว่า นอกจากจะมีหนังสือเรียนเฉพาะแล้ว คากว่าจะมีหนังสืออ่านนอกเวลาให้เด็กได้อ่านเพิ่มเติมด้วย ซึ่งต้องคัดสรรหนังสือที่อ่านแล้วเกิดความภาคภูมิใจในชาติ ความซาบซึ้งในบรรพบุรุษ เช่น เรื่องประวัติสมเด็จพระนเรศรวร สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระยาพิชัยดาบหัก ชาวบ้านบางระจัน เป็นต้น.

สพฐ.ถกกรอบหลักสูตร 'วิชาประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง' ชี้ต้องแยกออกจากกัน หาชั่วโมงเรียนที่เหมาะสม ไม่กระทบเด็ก เล็งหาหนังสืออ่านนอกเวลาที่เกิดความภูมิใจในชาติ... 13 มิ.ย. 2557 10:05 13 มิ.ย. 2557 10:19 ไทยรัฐ