วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน!คนดูบอลดึก'นอนกลางวัน'เสี่ยงไข้เลือดออกได้

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ไข้เลือดออก ล่าสุดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 8,231 ราย เสียชีวิต 5 ราย เตือน "คอบอล" ที่นอนชดเชยช่วงกลางวันระวังไข้เลือดออก ป้องกันยุงลายกัดกางมุ้งนอนหรือทายากันยุง...

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการแถลงข่าววัน ASEAN DENGUE DAY ว่า ช่วงนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้ว ซึ่งเวลาการถ่ายทอดสดจะเริ่มประมาณ 23.00 น.ไปจนถึง 07.00 น.ในช่วงเช้า ประชาชนที่ชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันส่วนใหญ่ จะอดนอนในช่วงกลางคืนแล้วมานอนหลับชดเชยในช่วงกลางวัน ซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ยุงลายออกหากิน ประกอบกับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้วและมักเป็นช่วงที่ไข้เลือดออกมีการระบาด

โดยโรคนี้จะมียุงลายเป็นพาหะ มันจะชอบกัดและดูดเลือดคนในเวลากลางวัน (09.00-11.00 น. และ 13.00-15.00 น.) จึงเกรงว่ากลุ่มคนที่เป็นคอบอล ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี และเป็นคนกลุ่มเดียวกับกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกมากที่สุด จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการถูกยุงกัดและอาจป่วยเป็นไข้เลือดออกได้หากไม่รู้จักการป้องกันตัวเอง

โดยขณะนี้ (1 ม.ค.-10 มิ.ย.57) พบมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 8,231 ราย เสียชีวิต 5 ราย ภาคกลางเป็นภาคที่มีผู้ป่วยสูงสุดเท่ากับ 3,816 ราย และอัตราป่วยสูงสุดอยู่ที่ภาคใต้เท่ากับ 25.98 ต่อแสนประชากร จึงขอฝากเตือนไปยังกลุ่มคอบอลว่าอย่าชะล่าใจหรืออย่าประมาทต้องป้องกันการถูกยุงลายกัด วิธีที่ดีที่สุดคือนอนกางมุ้ง นอนในห้องมุ้งลวด ทายากันยุง หรือนอนในที่โปร่งใช้พัดลมเป่าไล่ความร้อนและยุงไปในตัวก็จะลดความเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออกได้

"สำหรับวัน ASEAN DENGUE DAY ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี ได้มีการกำหนดให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยระดมทรัพยากรไปยังสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศ โดยในปีนี้ประเทศไทยมีการส่งเสริมวิธีปฏิบัติใช้ในการรณรงค์ คือ Big Cleaning Day “เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย"

โดยใช้คำถามว่า "วันนี้คุณเก็บขยะและกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านแล้วหรือยัง" เพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีนิสัยการเก็บ คือ เก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะ ที่ปิดไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก และเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

โดยในปีนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ยางรถยนต์เก่าที่ต้องจัดการหรือดัดแปลงมาเป็นของใช้ เพราะเข้าหน้าฝนแล้วยางรถยนต์เก่าที่ถูกทิ้งขว้างไว้นอกอาคารเหล่านี้ จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้เป็นอย่างดี เสมือนคอนโดยุงลาย จำเป็นต้องปกคลุมด้วยผ้าใบหรือเอามาไว้ในที่ร่มอยู่ใต้หลังคา หรือนำมาดัดแปลงใช้ประโยชน์ ในส่วนของภาชนะอื่นๆ ก็เช่นกัน เช่นขยะก็ต้องเก็บกวาดให้เกลี้ยง ถ้าจะเก็บน้ำฝนไว้ใช้ก็ต้องมีฝาปิด หากมีข้อสงสัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง โทร 0-2590-3145 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422.

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ไข้เลือดออก ล่าสุดมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 8,231 ราย เสียชีวิต 5 ราย เตือน "คอบอล" ที่นอนชดเชยช่วงกลางวันระวังไข้เลือดออก ป้องกันยุงลายกัดกางมุ้งนอนหรือทายากันยุง... 13 มิ.ย. 2557 09:58 13 มิ.ย. 2557 10:30 ไทยรัฐ