วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นพ.นิรันดร์ แพทย์ชนบท ดีเด่น-ปี56

ผอ.รพ.มายอ คนกรุงเทพฯ ไปอยู่ปัตตานี ยาวนาน20ปี!

ผอ.รพ.มายอ ปัตตานี คว้ารางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ประจำปี 2556 เผยความมุ่งมั่นทำงานในพื้นที่ร่วม 20 ปี จนเกิดความผูกพันไม่คิดย้าย ย้ำพื้นที่ชายแดนใต้สร้างโอกาสให้เห็นคุณค่าวิชาชีพหมอที่สามารถทำประโยชน์ต่อสังคม ทั้งหวังให้ระบบสุขภาพสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นประจำทุกปีที่มีการคัดเลือกแพทย์ชนบทดีเด่น โดยคัดจากแพทย์ที่เสียสละความสุขส่วนตัวไปทำประโยชน์ส่วนรวม รักษาคนไข้ในท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร ทั้งนี้ ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลฯ เป็นประธานแถลงข่าวการประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 ว่า

คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2556 ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต ผอ.รพ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คนที่ 40 ประจำปี 2556 โดย นพ.นิรันดร์แม้เป็นคนกรุงเทพฯ แต่เสียสละไปทำงานในชนบทที่ห่างไกลและอันตราย ตั้งแต่จบแพทย์เป็นเวลาร่วม 20 ปี ในภาวะวิกฤติทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม กลับเป็นโอกาสให้พัฒนากระบวนการสื่อสาร การดูแลแบบองค์รวม การเยียวยาจิตใจของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้ป่วย และคนในชุมชนให้สามารถอยู่กันได้อย่างสันติสุข ถือเป็นแบบอย่างของการเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อส่วนรวมในการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมของคนดี

ขณะที่ นพ.นิรันดร์กล่าวว่า ต้องขอบคุณครูอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่สั่งสอนวิชาความรู้ทำให้ได้มาทำงานในพื้นที่ชนบท ได้ทำประโยชน์ให้เกิดคุณค่าแก่ผู้คนในพื้นที่ ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัล แค่มีผู้ใหญ่มาเยี่ยมและเป็นกำลังใจกับคนปฏิบัติงานในพื้นที่ก็ดีใจแล้ว สมัยเรียนอยู่ปี 3 ได้เห็นตัวอย่างและคุณค่าการทำงานในชนบท จากแพทย์รุ่นพี่ซึ่งได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 2533 ทำให้ตั้งความหวังว่าจะต้องเลือกที่จะเป็นหมอบ้านนอกตั้งแต่วันนั้นมา เมื่อจบก็เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ 4 และรักษาการตำแหน่ง ผอ. รพ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ปี 2537-2540 ก่อนมาเป็น ผอ.รพ.มายอจนถึงปัจจุบัน

แพทย์ชนบทดีเด่นคนล่าสุดกล่าวอีกว่า มองว่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเงื่อนไขพิเศษ ที่ไม่ใช่เห็นแต่ความทุกข์ แต่เป็นโอกาสที่ทำให้ได้เห็นคุณค่าของวิชาชีพแพทย์ที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่มากมาย ทำให้ตนเชื่อมั่นว่าระบบสุขภาพสาธารณสุข สร้างความสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ เพราะไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาใด แต่สิ่งที่เหมือนกันคือการได้รับระบบบริการสาธารณสุขที่ดีที่สุดเหมือนกัน ทำให้เห็นในคุณค่าวิชาชีพแพทย์ที่จะช่วยเยียวยาและทำให้สังคมเกิดสันติสุข

นพ.นิรันดร์กล่าวอีกว่า เหตุผลหลักที่ทำให้เลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ ไม่คิดจะย้ายไปไหน คือลูกน้อง ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จนเกิดความผูกพัน อยากฝากให้แพทย์ที่จบใหม่ได้มีโอกาสช่วงชีวิตหนึ่ง อย่างน้อย 3 ปีได้นำวิชาความรู้ไปใช้ในชนบทจะเห็นความงดงามในความแตกต่าง ที่จะทำให้เราเห็นคุณค่า เพราะยิ่งอยู่ห่างไกล ยิ่งมีงานให้คุณทำและสามารถสร้างคุณค่าให้เกิดกับคนในพื้นที่ เป้าหมายในอนาคตสำหรับตนนั้นไม่มี เพียงคาดหวังให้ระบบสุขภาพ เป็นจุดเชื่อมของสันติภาพในพื้นที่ ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงต่อระบบสุขภาพ รวมทั้งอยากฝากให้เห็นถึงคุณค่าของแพทย์ ที่อยู่ตามโรงพยาบาลห่างไกลตามชายแดน โดยเฉพาะที่ต้องดูแลชนกลุ่มน้อย อยากให้เห็นคุณค่าแพทย์ในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อเขาจะได้อยู่ในพื้นที่ได้นานๆ

13 มิ.ย. 2557 07:59 ไทยรัฐ