วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เด็กกู้เงินเรียนห้ามพนันบอลโลก

เด็กกู้เงินเรียนห้ามพนันบอลโลก

  • Share:

นายเปรมประชา ศุภสมุทร กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการด้านกฎหมายของ กรอ.ได้นำเรื่องการเล่นพนันในหมู่นักเรียนนักศึกษาเข้าในที่ประชุมอนุกรรมการฯ เนื่องจากมีความสุ่มเสี่ยงที่เยาวชนจะเล่นพนันในการแข่งขันฟุตบอลโลกกันมาก ในเบื้องต้นจะออกข้อบังคับว่าหากมีการจับได้ว่านักเรียนนักศึกษา ที่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาทั้งจากกองทุน กยศ.และ กรอ.มีการเล่นการพนัน จะถูกตัดสิทธิ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในภาคเรียนต่อไป เนื่องจากมีความประพฤติไม่เหมาะสม รวมทั้งจะบังคับให้นำเงินที่กู้ยืมไปมาคืนทันที

ขณะเดียวกัน ได้หารือกับสำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหาเงิน 3,600 ล้านบาท ให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อปล่อยกู้ให้กับนักเรียน นักศึกษารายใหม่ 204,000 ราย โดยได้ข้อสรุปว่า จะขอใช้เงินจากงบประมาณปี 2557 ในรายการที่ กยศ.ยังไม่ได้ใช้จ่าย เช่น งบประมาณการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากนั้นจะเสนอให้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ชดเชยให้ กยศ.ต่อไป ซึ่งแนวทางดังกล่าวคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังมีผู้กู้ยืมเงิน กยศ.ที่ยังไม่ได้ติดต่อชำระเงินกู้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ที่ชำระหนี้ตามกำหนดเพียง 50% ของผู้กู้ทั้งหมด ซึ่งจำนวนของผู้ชำระหนี้ที่ต่ำกว่าเป้าหมายมากในแต่ละปี ทำให้กองทุนไม่สามารถดำเนินการในลักษณะกองทุนหมุนเวียนได้ ซึ่งจากเดิมวางแผนว่าหลังจากก่อตั้งกองทุน กยศ.ในปี 2539 จะให้กองทุนนี้ดำเนินการในลักษณะกองทุนหมุนเวียนโดยไม่พึ่งพางบประมาณของรัฐภายในระยะเวลา 25 ปี ซึ่งจะต้องมีการชำระหนี้ของผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 80-90% ต่อปี แต่จนถึงขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้ว และจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการต่อไปอีกในระยะเวลานาน

“กยศ.มีมาตรการหลายอย่างให้ผู้กู้ยืมเงินติดต่อชำระเงินกู้เพื่อเปิดโอกาสให้รุ่นน้องได้มีโอกาสในการกู้เงินได้มากขึ้น ขณะนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าไทย ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครงานใหม่หากพบว่าผิดนัดชำระหนี้กองทุน กยศ.ก็อาจไม่รับเข้าทำงาน”

อย่างไรก็ตาม ต้องรอการพิจารณาของ คสช.ด้วยว่าจะให้ดำเนินการกองทุนให้กู้ยืมตามแบบของ กรอ.ต่อไปหรือไม่ อย่างไรก็ตาม มองว่าการให้กู้ยืมของ กรอ.เหมาะสมที่จะดำเนินการในระยะยาว เนื่องจากสามารถกำหนดเป้าหมายในการผลิตแรงงานในสาขาต่างๆให้ตรงกับความต้องการของตลาด ส่วนนักเรียน นักศึกษาที่มีฐานะยากจนก็ให้ไปกู้เงินเพิ่มในเรื่องค่าครองชีพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้