วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ฉัตรชัย' เล็งตั้งกก.ศึกษาบริหารน้ำ ไม่สรุปโละ กบอ.-สบอช.

"ฉัตรชัย" เล็งตั้งคณะกรรมการศึกษาบริหารจัดการน้ำใหม่ยกชุด ยังไม่ฟันธงยุบไม่ยุบ กบอ.-สบอช. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมตามกรอบงบ 57 ลั่นไม่เกี่ยวโครงการ 3.5 แสนล้าน...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษก คสช. ฝ่ายพลเรือน เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คสช. ได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาให้กับชาวนา โดยวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะช่วยเหลือชาวนาในแนวทางใด แต่ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ให้แนวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาหาแนวทางการช่วยเหลือชาวนาทั้งระยะสั้นและระยะปานกลาง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.นี้ส่วนการประชุมเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมนั้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษารายละเอียดใหม่ทั้งหมดในโครงการที่จะต้องจัดทำภายใต้กรอบงบประมาณปี 2557 โดยไม่ต้องไปนึกถึงตัวเลขของแผนโครงการ 3.5 แสนล้าน แต่ให้ไปศึกษาเริ่มใหม่ทั้งหมด รวมถึงแผนงานโครงการที่อยู่ในแผนโครงการ 3.5 แสนล้านด้วย เพราะยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะต้องยกเลิกโครงการที่อยู่ในแผนงานป้องกันอุทกภัยทั้งหมด  นอกจากนี้ พล.อ.ฉัตรชัย ได้ให้แนวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษา โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และให้หน่วยงานทั้งหมดบูรณาการในการนำเสนอเพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของโครงการในการประชุมครั้งต่อไป และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแบ่งสัดส่วน เพื่อหาบุคคลมานั่งในคณะกรรมการเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำทั้งหมด โดย พล.อ.ฉัตรชัย จะนั่งเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาด้วยตัวเอง ซึ่งคณะใหม่ที่จะตั้งขึ้นนี้ต้องไม่ยึดติดกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เคยทำไว้ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เคยทำไว้ของรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการหารือว่าจะยุบ กบอ.และ สบอช.หรือไม่ส่วน 8 โครงการ 1 หน่วยงานที่คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) มีมติให้เข้าไปตรวจสอบความไม่โปร่งใสนั้น ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อโครงการได้ เนื่องจากไม่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้ตัว ตามแนวทางที่ คตร.ตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 4 คณะ ที่เป็นชุดจู่โจมพิเศษขึ้นมา.

"ฉัตรชัย" เล็งตั้งคณะกรรมการศึกษาบริหารจัดการน้ำใหม่ยกชุด ยังไม่ฟันธงยุบไม่ยุบ กบอ.-สบอช. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมตามกรอบงบ 57 ลั่นไม่เกี่ยวโครงการ 3.5 แสนล้าน... 12 มิ.ย. 2557 18:09 12 มิ.ย. 2557 18:37 ไทยรัฐ