วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วอน'คสช.'ช่วยเกษตรกรแก้ไขราคายางตกต่ำ

วอน'คสช.'ช่วยเกษตรกรแก้ไขราคายางตกต่ำ

  • Share:

เครือข่ายชาวสวนยาง เสนอ คสช.หาทางออกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำอย่างเป็นระบบ ครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน...

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายธนพล ทองหวาน คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้มีประสิทธิภาพและได้ผลแบบยั่งยืนนั้น จะต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ซึ่งในขณะนี้เครือข่ายฯ ได้ยื่นเสนอต่อ คสช. ในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำไปแล้ว โดยเสนอให้ คสช. ได้จ่ายเงินคงค้างให้กับเกษตรที่ยังไม่ได้รับเงินให้ครบทุกคน เป็นเงิน 6,000 ล้านบาท และให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวต่อไป

นอกจากนั้น ได้เสนอให้นำเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท มาจัดสรรใหม่ให้กับสถาบันเครือข่ายกองทุนสวนยางทั้ง 15 เขต รวมทั้งจัดก่อสร้างโรงงานยางแท่งเขตละ 1 โรง และจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมโรงละ 300 ล้านบาท โดยให้พิจารณาเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้ คสช.ได้ชะลอ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทยไว้ก่อน โดยให้ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.กองทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และให้มีการส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 40

นอกจากนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมและจัดหาตลาดส่งออกให้แก่สถาบันเกษตรกร ส่วนการชดเชยค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 2,420 บาทนั้น ภาครัฐควรดำเนินการต่อไป และขอให้ขยายเนื้อที่จาก 25 ไร่ เป็น 30 ไร่ สำหรับการใช้งบประมาณ จำนวน 5,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปยางพารานั้นให้คงไว้เหมือนเดิม และดำเนินการต่อไป ตนมั่นใจว่าการเสนอแนวทางการแก้ปัญหายางพาราแบบครบวงจรของเครือข่ายชาวสวนยางแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ จะเกิดผลดีต่อเกษตรกรและประเทศชาติอย่างแน่นอน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้