วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้าฯชง พณ.โละมาตรการควบคุมสินค้า

หอการค้าฯเสนอพาณิชย์โละมาตรการควบคุมสินค้า ด้วยการให้ผู้ผลิตตรึงราคาขาย ชี้ทำให้บิดเบือนกลไกตลาด แนะรัฐอุดหนุนเงินให้สินค้าราคาต่ำลง 10% ช่วยผู้มีรายได้น้อย แทนโครงการธงฟ้า...

เมืื่อวันที่ 12 มิ.ย. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เห็นว่า ในระยะยาวกระทรวงพาณิชย์ควรยกเลิกมาตรการควบคุมราคาสินค้า ในลักษณะขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตสินค้าตรึงราคาจำหน่าย เนื่องจากบิดเบือนกลไกตลาด

ทั้งนี้ ควรหันมาใช้วิธีร่วมมือกับห้างค้าปลีกสมัยใหม่จัดจำหน่ายสินค้าจำเป็น โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับพรีเมี่ยมเป็นสินค้าคุณภาพพิเศษ และสินค้าที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล ให้มีราคาต่ำกว่าปกติร้อยละ 10 เพื่อดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อย และเป็นทางเลือกในการบริโภคสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น ข้าวสาร สบู่ ยาสีฟัน และน้ำมันพืช ซึ่งต้องจัดงบสนับสนุนต่อเนื่องแทนการทำโครงการธงฟ้า ซึ่งเป็นการซื้อแพงขายถูก.

หอการค้าฯเสนอพาณิชย์โละมาตรการควบคุมสินค้า ด้วยการให้ผู้ผลิตตรึงราคาขาย ชี้ทำให้บิดเบือนกลไกตลาด แนะรัฐอุดหนุนเงินให้สินค้าราคาต่ำลง 10% ช่วยผู้มีรายได้น้อย แทนโครงการธงฟ้า... 12 มิ.ย. 2557 14:44 12 มิ.ย. 2557 15:10 ไทยรัฐ